Hopp til hovedinnhold


Gammeltida - tragisk ambulanseulykke i Kvandal og underskudd i Trondheim - med mer

Denne spalten gir smakebiter fra artikler i Ambulanseforum skrevet for både, 10, 20 og 30 år siden. Mye å kjenne seg igjen i. Og litt å se tilbake på, og iblant trekke et lettelsens sukk over at verden har gått litt framover.

Fra Ambulanseforum nr. 1 2014. Tekst: Live Oftedahl

Ambulanseforum nr. 1 1984

Taushetsplikten – er den reell?

Blir taushetsplikten vis a vis pasienter fraktet med ambulanse ivaretatt? I svært mange tilfeller så gjør den dessverre ikke det. Årsaken til denne lekkasjen (...) skyldes (...) det faktum at pasientopplysninger i mange tilfelle går direkte «på lufta» via radiosambandet.

Ambulanseulykke og sikkerhet

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.