Hopp til hovedinnhold
Sea King på øvelse. Illustrasjonsfoto: Morten Holm
Sea King på øvelse. Illustrasjonsfoto: Morten Holm


Gammeltida - Rikstrygdeverkets satser førte til underskudd i Brønnøysund og første redningskvinne i 330 skv.

Gammeltida er en spalte med utdrag fra artikler i Ambulanseforum for ti, tjue og tretti år siden. Første nummer kom ut i august 1975 i forbindelse med «messa» eller konferansen som har vært arrangert siden da.

Ambulanseforum nr. 4 2014. Tekst: Live Oftedahl

Fra Ambulanseforum nr. 4 1984

Vel møtt til kongressen i Hedemark

Ambulansetjenesten i Norge har til nå vært båret oppe av frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som har gjort en oppofrende innsats i oppgaver som krever kunnskaper sindighet i vanskelige situasjoner, handlekraft og høy beredskap.

I Norge har samfunnet nå sett sitt medansvar for denne tjenesten også utover refusjon av utgiftene til det enkelte ambulanseoppdrag.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.