Hopp til hovedinnhold


Gammeltida

Utdrag fra tidligere numre av Ambulanseforum som viser hva ambulansetjenesten har holdt på med og vært opptatt av de fire siste tiårene.

Utdrag fra tidligere numre av Ambulanseforum som viser hva ambulansetjenesten har holdt på med og vært opptatt av de fire siste tiårene.

Forkortet fra Ambulanseforum nr. 1 2011

Abonnere på Ambulanseforum? Trykk her!

Nr. 1 1981

Ja til legehelikopteret
Vi ser det legebemannede helikopteret som et viktig – ja et livsviktig – supplement til dagens og morgendagens ambulansetjeneste.

Mangel på vilje eller mangel på forstand
- Er de sentrale myndighetene egentlig klar over hvor mange millioner kroner de sparer i året på den private ambulansetjenesten? spør ambulanseeier Tore Holm Larsen i Øksnes kommune i Lofoten.

– Men nu er det slutt for min del å drive misjonsvirksomhet. Slik situasjonen er i dag blir man presset både fysisk, psykisk og økonomisk.

Ambulanseeier Tore Holm Larsen har derfor sagt opp sin skysskafferkontrakt og får nu betalt for sine oppdrag direkte av pasienten som må presentere og får refundert sine utgifter på trygdekontoret. (…)

Mens det koster 850 000 kroner i Akershus å bemanne en ambulanse døgnet rundt så ber jeg om 550 000 for å drive to ambulanser døgnet rundt – men det kan jeg ikke få.

Ventilator for ambulansebruk
Den i tidningen presenterade annonsen for ventilatorn anger att den ”Kan lett brukes effektivt av alle. Også av ikke-medisinsk personell etter en kort innforing” och ”Operatören blir ikke sliten og har större frihet til å konsentrere seg om den skadede”.

Dette är en falsk bild av verkeligheten. All ventilation på mask är en avancered medicinsk åtgärd, som kräver utbildning, övning och erfarenhet, och den som ventilerar på mask måste – oberoende av hjälpmedlets art – koncentrera sig på denne uppgift.

Nr. 1. 1991

Forsidebildetekst: Bruk av Forsvarets infusjonsvarmer i Sea King redningshelikopter. Foto: Pål Madsen

Kritikk etter helikopterulykke
Ulykken med legehelikopteret som krevet fire menneskeliv under syketransport mellom Tynset og Elverum i januar, har medført sterke reaksjoner, bl.a i form av sterk kritikk av flyrutiner og flytyper fra Jens Moe som er styremedlem i NLA og en av luftambulansens grunnleggere.

NLA har tilbakevist kritikken, som til dels er blitt oppfattet som støtende, og ønsker ikke å gå inn i noen debatt før havarikommisjonen har sagt sitt.

Prøveordnig med ny luftambulanse
1. juli 1991 skal det etableres en prøveordning med egen legebemannet luftambulanse på Sørlandet.

Kraftig kritikk i rapporten om ”Scandinavian Star”
Det skandinaviske granskingsutvalgets rapport etter ulykken med Scandinavian Star, retter sterk kritikk mot kaptein og rederi, men også Hovedredningssentralen på Sola får kritikk for sin håndtering av katastrofen.

Men utvalget mener at Hovedredningssentralen uansett ikke kunne ha gjort noe som ville reddet noen av de 159 omkomne.

(…) Aksjonsledelsen på Sola baserte seg tidlig på at alle var reddet fra ”Scandinavian Star”.

Nr. 1 2001

Akutt-tur, Akutt-tur
De siste ukenes hendelser preger hele samfunnet. Drapet på Benjamin Hermansen på Holmlia, har satt spor i hele det norske samfunnet.

Sikkerhet for pasientene og kvaliteten i ambulansetjenesten
Vi har fått en ny helselovgivning i Norge. Denne består av et knippe lover, og vil etter hvert bli supplert med tilhørende forskrifter.

Men lovene gjelder fra 1. januar i år, og omfatter alle som jobber i ”helsetjenesten”, uavhengig av om man har fått autorisasjon av Statens helespersonellnemnd eller ikke. Så her er det bare å brette opp ermene…

Falken ute av ambulansetjenesten
Fra årsskiftet var det definitivt slutt for Falken som ambulanseutøver i Norge. Da ble ambulanseansvaret i Stjørdal overført til Røde Kors.

Ambuvalentus
En kollega jeg bare kjenner av omtale (les; mer eller mindre onde rykter) ble omtalt som mannevond og bisk. Og det verste en kunne gjøre, var å vekke han midt på natta. Da skulle han sove! Noe som, som kjent, er relativt uforenlig med godt ambulansearbeid. (...)

Etter hans mening var natten skapt for tre begivenheter; søvn, sex… og fredelige farvel til livet.