Hopp til hovedinnhold


Gamle ambulanser blir som nye

Til høsten starter et større prosjekt med å bygge om pansrede kjøretøy fra 60-tallet. For en uke siden rullet 22 feltambulanser ut fra samlebåndet i Bjerkvik tekniske verksted, melder Fremover.

22 gamle feltvogner ble hentet fra lager i Osmarka. Ut kom 22 «nye» ambulanser som skal leveres samtlige 11 heimevernsdistrikter rundt om i landet.

Kostet småpenger

– Vi har brukt 3.500 timer, inkludert ingeniørtimene til utvikling, forteller sjefen for Bjerkvik tekniske verksted oberstløytnant Knut Bergum.

Hele prosjektet har kostet 5,3 millioner kroner – ifølge Bergum småpenger sammenliknet med hva nye kjøretøyer ville kostet.

– Vognene har ikke gått mer enn fra 2.000 til 4.000 kilometer. Du får ikke understellet til en ny bil til den prisen vi har bygd om for, sier Bergum.

– Dette er et stort løft for oss. Uten tvil, sier logistikkoffiser Ingvar Danielsen.

De gamle vognene var utstyrt med fire båreplasser for å frakte fire pasienter, men uten muligheter for å kunne behandle pasientene. De nye har kun plass til to bårer.

– Med disse vognene kan pasientene få behandling, som i en vanlig sykebil, sier Danielsen.

Han beskriver nyanskaffelsen etter rombyggingen i Bjerkvik som et betydelig operativt løft for Heimevernet.

Viktig for sivilt samfunn også

Vognene vil være i høy beredskap. Ved behov kan personellet som skal betjene vognene, rykke ut på 24 timers varsel.

Også for det sivile samfunnet vil de nye ambulansene være viktig for beredskapen.

– I en tenkt situasjon kan Heimevernet ta en litt større risiko enn de sivile. Vi er blant annet utstyrt med helt annet sikkerhetsutstyr enn det de som opererer sivile ambulanser er, sier Danielsen.

– Og vi er svært gode på sanitet med både leger, sykepleiere og eget utdannet personell, legger han til.

Les mer om saken hos Fremover