Hopp til hovedinnhold


Ga helt klar beskjed

Tynsetingene ga sjukehusdirektør Morten Lang-Ree klar beskjed om at de ønsker å opprettholde akuttfunksjonene. Men han nektet å la seg lure inn i diskusjon om den geografiske sjukehusstrukturen i Innlandet.

Tynsetingene ga sjukehusdirektør Morten Lang-Ree klar beskjed om at de ønsker å opprettholde akuttfunksjonene. Men han nektet å la seg lure inn i diskusjon om den geografiske sjukehusstrukturen i Innlandet, skriver Øslendingen.

– Vi har ingen planer om å legge ned noe sjukehus. Men vi sier at innholdet kan bli endret. Vi prøver å invitere til en diskusjon uten å ta hensyn til geografi, sier administrerende direktør for Sykehuset Innlandet, Morten Lang-Ree.

Det var bra oppmøte og stort engasjement da sjukehusdirektøren la fram dokumentet for den første høringsrunden for planen «Strategisk prosess 2011-2014» i Tynset kulturhus i går.

Lang-Ree gjentar at det er et ønske fra Helse Sør-Øst at alle akuttfunksjonene i et helseforetak samles ved ett sjukehus. I Sykehuset Innlandet er det seks sjukehus med akuttfunksjon.

– Vi bør kanskje ha færre enn seks, sier han.
Samtidig understreker han at fjerning av akuttfunksjonene vil måtte komme sammen med en styrking av ambulansetjenestene.

Les mer om saken i Østlendingen