Hopp til hovedinnhold


Fulle gjester på julebord skaper problemer for AMK

Store mengder alkohol, slåsskamper og glatte veier gjør julebordsesongen utfordrende for ambulansearbeiderne, ifølge TV2.

Julebordsesongen er i gang og det skaper store utfordringer for de som jobber på AMK-sentralen og i ambulansetjenesten.

– I julebordsesongen opplever vi flere fallskader, flere voldshendelser og flere som blir funnet døddrukne utendørs, sier Øyvind Østerås, avdelingssjef ved akuttmedisinsk avdeling på Haukeland sykehus.

På Haukeland får de til vanlig rundt 300 henvendelser hver helg. Forrige helg steg dette antallet til 386.

Full og forvirret

Julebordsesongen fører ikke kun til flere skader, men også til kaotiske og forvirrende nødanrop til AMK-sentralen.
– Når det er rus med i bildet, som det ofte er på julebord, tar hver nødsamtale lenger tid, sier Østerås.
Avdelingssjefen sier at det ofte er vanskelig å forstå hva som har skjedd og hvilken alvorlighetsgrad situasjonen har når den som ringer inn er beruset. I tillegg er det ofte flere på julebordet som ringer inn til AMK-sentralen om den samme hendelsene.
– Dette er veldig krevende for operatørene som sitter på AMK-sentralen, sier Østerås.

Lenger ventetid

Når operatørene i AMK ikke klarer å avklare hvor alvorlig en henvendelse er må de sende en ambulanse for å avklare situasjonen. Det betyr at også ambulansene opplever et større trykk i julebordsesongen.

Les mer om saken hos TV2