Hopp til hovedinnhold
Blodoverføring.
Blodoverføring. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Fullblod tatt i bruk hos luftambulansen i Trondheim

Luftambulansen i Trondheim har nå tatt inn fullblod om bord for å kunne gi livreddende behandling til blødende pasienter under transport til sykehus.

Det anslås at mellom fem og ti pasienter kan få behov for fullblod årlig, skriver St. Olavs hospital i en nyhetsmelding.

Tidligere har luftambulansetjenesten i Trondheim hatt med seg frysetørret plasma for bruk i akutte situasjoner, men frysetørret plasma tar opptil ti minutter å blande ut før det kan gis til pasienten, og inneholder kun 200ml ferdig løsning.

– Hovedgrunnen til at vi nå tar inn fullblod i luftambulansetjenesten er at vi forlenger tiden vi har til rådighet for å holde pasienten i live under transport til sykehus, sier Eivinn Årdal Skjærseth, seksjonsoverlege i Luftambulansetjenesten Trondheim.

Pasienter med livstruende blødninger trenger å erstatte blodtapet med akkurat det samme som er gått tapt og ferskt blod gir betydelig bedre sjanse for overlevelse enn klare væsker, forteller Skjærseth.

– Når vi nå har fått fullblod som en del av tilbudet i luftambulansetjenesten er dette en del av stadig kvalitetsforbedring i tjenesten, og som kommer pasientene våre til gode, sier Skjærseth.

Sparer tid

I tillegg til plasma har man kunne hente 2-4 enheter røde blodceller på St Olav for oppdrag som innebærer behandling av pasienter med mulig transfusjonsbehov.

– Det monner lite med kun plasma dersom pasienten har tapt flere liter blod, og skal vi hente blod på St. Olavs, bruker vi opp dyrbar tid før vi kommer frem til pasienten, sier luftambulanselege og sjefslege i Hæren, Gunnar Vangberg som var en av pådriveren til å få på plass fullblod som en del av oppsettet.

Han har selv erfart hvor viktig det er at pasienten får raskt påfyll ved større blodtap, noe som kan være helt avgjørende for om pasienten overlever eller ikke. Etter oppstart i desember har man allerede tatt i bruk de første posene med fullblod, og reddet liv.

Allerede på Haukeland, Dombås og i Innlandet

Det er det norske forsvaret som  har vært en pådriver i verden for fornyet bruk av fullblod. Vangberg er sjefslege i Hæren og sier at erfaringene fra forsvaret har vært sentrale for innføring av fullblod iTrondheim.

Flere sykehus i landet har også tatt i bruk fullblod som en del av akuttberedskapen både i luftambulansen og til bruk inhospitalt. Haukeland universitetssjukehus var tidlig ute og erfaringene med bruk av fullblod er utelukkende positive. Både sykehuset Innlandet og luftambulansen på Dombås tilbyr også sine pasienter fullblod, og har gode erfaringer så langt.