Hopp til hovedinnhold


Full strid om legevakt

Rådmannen vil ha interkommunalt legevaktsordning, men hovedutvalget for livsløp og kultur stemte i forrige uke for fortsatt lokal legevakt. Hva gjør kommunestyret på mandag? spør Laagendalsposten.
Saken om legevaktstordningen har dominert det politiske agendaen i Nore og Uvdal de siste månedene, og nå kommer saken opp igjen førstkommende mandag.
I rådmannens innstilling til hovedutvalget for livsløp og kultur forrige torsdag ble det gått inn for interkommunalt legevaktsamarbeid med Kongsberg og Numedal. I møtet i juni ble det vedtatt at lokal helsefaglig kompetent gruppe skulle bli satt ned for å finne kompensatoriske tiltak ved en interkommunal legevaktsordning.
Gruppen er nå ferdig med sitt arbeid, og blant tiltakene som foreslås er blant annet bakvakt av de lokale legene på kveldstid på hverdagene, og et utvidet samarbeid med ambulansetjenesten.
Alt dette ble tatt med i rådmannens innstilling til møtet forrige torsdag, men et flertall på fem mot to valgte altså likevel å gå inn for en egen lokal legevaktordning.
Les mer om saken hos Laagendalsposten