Hopp til hovedinnhold
Frysetørret plasma. Kilde: Wikimedia Commons


Frysetørret plasma - naturlig prehospitalt

Frysetørret plasma har vært brukt i de svenske Medevac-helikoptrene i Afghanistan siden 2013. Produktet er lett å bruke og bør derfor inngå i den prehospitale tjenesten i Sverige, mener den svenske Läkartidningen.
Produktet er nøye studert og gjennomgår god sikkerhetskontroll.
Denne formen for plasma er allerede brukt av israelske, franske, norske og tyske militære, og også i den norske sivile prehospitale beredskapen på legebemannede enheter.
Valget av prehospitale gjenopplivingsvæsker debatteres kontinuerlig. Kamerattransfusjon med helblod (buddy transfusion) er under utvikling militært, men har hittill ikke vært brukt av den svenske forsvarsmakten. På sykehus gis tilsvarende blodprodukter oppdelt i form av erytrocyttkonsentrat (e-konc), plasma och trombosyttkonsentrat. Dette er vanskelig å håndtere utenfor sykehuset ettersom blodet må kjøletransporteres i mange ledd. E-konc og plasma har vært i svenske militære prehospitale enheter, men har medført sløseri, da lite behov har ført til kassering av blodprodukter. Amerikanske og britiske militære Medevac-helikoptre, og også det sivile traumespesialiserte ambulansehelikopteret i London, gir e-konc prehospitalt.
Blant gjennopplivingsvæskene er som kjent kolloider, NaCl og hyperton NaCl/Dextran alle kontroversielle. Ringer-Acetat anses som ukontroversielt om transporttiden er kort og hypotensiv gjenopplivning skjer med begrenset væskemengde. I sivile bytjenester har dette blitt standardvæske prehospitalt.
Ved lengre transporttider med pasienter som er i blødningssjokk kan en større mengde krystalloid væske trenges før man gir blodprodukter på sykehus, noe som kan bidra til akutt lungesvikt og multiorgansvikt.
Les mer om saken hos Läkartidningen