Hopp til hovedinnhold


Frynsete ferieavvikling i Fonna

– Beredskapen i ambulansetjenesten i Fonna er ikke god nok i ferien, hevder en tidligere ambulansesjåfør. Han mener tjenesten baserer seg på flere regelbrudd.

– Beredskapen i ambulansetjenesten i Fonna er ikke god nok i ferien, hevder en tidligere ambulansesjåfør. Han mener tjenesten baserer seg på flere regelbrudd.

Les hele saken i Haugesunds Avis: - Dysser ned problem

Les også: - Dette er unntaket, ikke regelen


– Jeg ville ikke blitt alvorlig syk nå i ferien, sier Leif Magnus Bådsvik, tidligere ambulansesjåfør i Helse Fonna gjennom 17 år.

Den fagutdannede ambulansesjåføren reagerer sterkt på at ledelsen i Helse Fonna avkrefter at de har problemer med ambulanseberedskap i sommerferien. Han er mektig lei av at ledelsen dysser ned problemer.

– Ledelsen rosemaler situasjonen i media. Det er uholdbart.

Vikarer kjører ambulanse

Ledelsen i Helse Fonna har forsikret om at minst én av personene i en ambulanse skal ha fagbrev. 

Vaktplaner Haugesunds Avis har fått tak i, viser derimot at ambulanser er bemannet med kun to vikarer ved flere anledninger i sommer. Bådsvik hevder at vikarene verken kan medisinere eller bruke hjertestarter på pasientene.

– Folk som ber om hjelp, vet ikke at ambulansepersonellet ikke har fagbrev. Og de kan ikke velge hvem som skal komme. Omtrent det eneste vikarene kan gjøre er å tråkke på gasspedalen, sier Bådsvik.

Han kan også fortelle om pårørende som har ringt nødnummeret for å etterlyse en "skikkelig" ambulanse som kunne gi medisiner.

– Folk stoler på ambulansen når den kommer, sier han.

Ukvalifiserte vikarer

I tillegg til at pasienter risikerer å bli hentet av vikarer, hevder Bådsvik at flere av vikarene per definisjon ikke kvalifiserer til å være vikarer. Ifølge forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, må helsepersonell uten autorisasjon som ambulansemedarbeider dokumentere 55 timer teori i redningsteknikk og 15 timer praktiske øvelser. 

I tillegg skal de ha 120 timer medisinsk teori og tre ukers praksistjeneste ved ulike avdelinger på sykehuset.

– Mange av vikarene har ikke fullført kurset. Jeg har bare hørt om én som gjennomførte hospiteringen fordi han selv insisterte. Likevel jobber de i ambulansetjenesten, forteller Bådsvik.

Vaktlistene for sommeren viser også at en vikar jobber 18 døgnvakter på tre uker, ti av dem på rad. Det er kun tillatt å gi dispensasjon for to–tre døgnvakter i strekk.

– Dette kan ikke være lovlig eller forsvarlig, sier Bådsvik og legger til at dette bare er ett eksempel på problemene på sin tidligere arbeidsplass.

Fjernet lærlingmerke

Lærlinger i ambulansefaget skal være tredje person i bilen. Bådsvik forteller at lærlingen fort blir brukt som andremann i ambulansen. 

Før var det merket tydelig på ambulanseuniformen hvem som er lærlinger. Ambulanseledelsen valgte å fjerne "lærling" fra uniformen.

– Dersom du skal til en frisør får du en forespørsel om å bruke en lærling. I ambulansetjenesten forsøker de å skjule at det er en lærling som tar hånd om syke eller skadde, mener Bådsvik.

Videre forteller han at få av vikarene har sertifikat til å kjøre ambulanse. Derfor er må de faste faglærte ofte være sjåfør, mens vikarene tar seg av pasienten.

– I Haugesunds Avis karakteriserer ledelsen i Helse Fonna vikarene nærmest som "overkvalifiserte", men vikarene har ikke nok kompetanse til å behandle. Og verst er det for de som blir hentet i distriktene med ambulansepersonell som ikke kan hjelpe dem.

Lav tillit til ledelsen

Bådsvik tror det er mange av hans tidligere kollegaer som setter pris på at noen tar bladet fra munnen.

– De ansatte har ikke tillit til ledelsen. Jeg tror de vil tenke at det var på tide at noen forteller hvordan det er i ambulansetjenesten.

Grunnen til at Bådsvik først nå vil snakke om forholdene i ambulansetjenesten, er at han ikke jobber der lenger. 

Han har fortsatt god kontakt med flere av sine tidligere kollegaer. Han understreker at det er ledelsen som er problemet, ikke de ansatte. Han mener lederne mangler kompetanse og har dårlig personalpolitikk. 

– Det koster penger å ha en profesjonell ambulansetjeneste, men ledelsen tar alle snarveier for å spare penger. 

I stedet for å la fast ansatte jobbe overtid, tar de inn billigere vikarer. Og de lar vikarene slippe unna hospitering på sykehus fordi det er tidkrevende, sier han.