Hopp til hovedinnhold


Frykter uthuling av kompetansekrav

Helsedirektoratet er kritisk til at departementet i den nye akuttmedisinforskriften opphever kompetansekrav i luftambulansetjenesten, melder Dagens Medisin.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte en ny akuttmedisinsk forskrift på høring i mai, og Helsedirektoratet har nå kommet med sine bemerkninger etter å ha finlest forskriften.
Helsedirektoratet støtter departementets forslag til ny forskrift på en rekke områder, men foreslår også endringer.
– Vi ser at det er blitt en asymmetri i hvordan man beskriver kravene til kompetanse til helsepersonell i de ulike akuttmedisinske tjenestene. Det stilles spesifikke kompetansekrav til leger i vakt i kommunene, mens gjeldende kompetansekrav til helsepersonell i luftambulansetjenesten har falt ut, påpeker Steinar Olsen, fungerende divisjonsdirektør i Spesialisthelsetjenestedivisjonen i Helsedirektoratet.
– Svært uheldig
Departementets begrunnelse for ikke å videreføre kompetansekravet er ønsket om en mest mulig profesjonsnøytral forskrift, samtidig som man mener kompetansekravene er ivaretatt gjennom virksomhetens egne dokumenter.
Vil presisere utrykningsplikt
Helsedirektoratet tar samtidig til orde for at forskriftsteksten må tydeliggjøre at minst én lege skal være tilgjengelig for legevakt hele døgnet, og at bakvakten skal rykke ut ved behov.
– Dagens forskrift er ikke veldig tydelig på dette området og det er utviklet en veldig forskjellig praksis rundt om i landet. En tydelig forskrift vil gjøre det lettere for kommunen å planlegge tjenesten, argumenterer Olsen.
Les mer om saken hos Dagens Medisin