Hopp til hovedinnhold


Frykter trafikkaos fra 1. juni

Når flere tunneler i Oslo skal pusses opp blir det mer kø. Ambulansetjenesten frykter at de skal komme for sent frem til folk som trenger akutt hjelp, skriver Østlandssendingen.
1. juni starter oppussingsarbeidet som skal gjøre tunnelsikkerheten langs Ring 3 bedre. Vegvesenet begynner med Smedstadtunnelen, og all trafikk må gå gjennom vestgående løp. Det betyr mer kø og forsinkelser.
– Det er en potensiell stor fare for at ambulansen vil komme for sent hjem til noen av pasientene våre, og vil bruke lengre tid til sykehusene ved for eksempel en alvorlig skade eller et akutt hjerteinfarkt, sier Terje Strand, leder for prehospitalt senter på Oslo universitetssykehus (OUS).

Flere hasteoppdrag der tid har betydning

Oslo universitetssykehus har en økning av pasienter som trenger akutt hjelp. Nå er det mellom 140 000 og 150 000 ambulanseoppdrag i Oslo og Akershus hvert år.
Av dem er to tredeler definert som hasteoppdrag der man antar at tiden har betydning.
– Det er noen tilstander, som hjerneslag eller hjerteinfarkt, som vi i dag vet haster mer enn det vi gjorde for noen år tilbake. Resultatet blir bedre jo tidligere pasienten kommer fram til sykehus, sier Terje Strand.
Ambulansetjenesten i Oslo-området må trolig bruke mer penger for å holde responstiden.
– Vi må være nærmere der pasienten er, for vi må regne med å bruke lengre kjøretid. Så der må det gjøres en del grep både fra vegmyndighetene og fra vår side, sier Terje Strand ved Oslo universitetssykehus.
Les mer om saken hos Østlandssendingen