Hopp til hovedinnhold


Frykter stans i 113 for hele Østlandet

Elsikkerheten ved deler av Oslo universitetssykehus er så elendig at det er stor fare for liv og helse, mener sykehuselektriker som nå slår alarm til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, ifølge VG.

I sitt varslingsbrev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap beskriver elektrikerbrødrene Børre og Øyvind Slettebø Ullevål Sykehus som et synkende skip med et rustent gammelt skrog med mange små hull som lekker.
– Sykehuset har stø kurs mot et skjær i raskt tempo. Det betyr at alle menneskene om bord er i stor fare, skriver de.
Børre Slettebø er spesielt bekymret for nødstrømforsyningen til AMK-sentralen som betjener 113-telefonen.
DSB gir avvik
DSB bekrefter i sin siste tilsynsrapport at nødaggregatene er i elendig stand. Etter tilsynet i oktober 2014 får sykehuset avvik på nødstrømmen til nettopp bygget som huser AMK-sentralen.
– Anleggsdelene er i for dårlig stand til å bli testet, skriver tilsynsmyndighetene.

Avvik defineres som «manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.» Med andre ord bryter Oslo universitetssykehus loven ved å ha et så dårlig nødstrømanlegg til viktige deler av sykehuset.

Børre Slettebø mener det er uforståelig at ledelsen ikke for lengst har gjort noe med elsikkerheten.

– Her er nødstrømmen helt usikret, kabler ligger åpent på bakken, det finnes ikke gjerder eller noen form for adgangskontroll rundt anlegget som ved strømbrudd skal holde driften opp ved store deler av sykehuset. Sykehuset mangler også i stor grad UPS-anlegg som kan sørge for at medisinsk utstyr går som normalt ved strømbrudd, til aggregatet tar over, sier Slettebø.

UPS-anlegg er et batterisystem som slår automatisk inn ved strømstans. Det skal opprettholde driften til nødstrømmen er i gang.

– Når nødstrømmen ikke kan testes, vet ingen hva som vil fungere ved en reell situasjon, sier Slettebø.

Mener menneskeliv kan gå tapt

Firmaet Slettebø Elektriske har jobbet med sykehusstrøm i 20 år og er toppakkreditert for å jobbe med det elektriske anlegget ved OUS.

– Vi mener vi har et ansvar for å melde ifra ved fare for liv og helse. Det er muligheter for uheldige hendelser med store konsekvenser for hele Østlandets befolkning. Ved enkelte scenarioer kan menneskeliv gå tapt, sier Børre Slettebø.

Han mener at så mange av byggene på Ullevål er koblet til de samme, gamle aggregatene, at de vil bli overbelastet hvis de må tas i bruk ved strømstans.

– Ved en strømstans vil ganske sikkert AMK bli koblet ut fordi det er noe av det siste som er koblet til disse aggregatene. Da vil man ikke få svar på nødnummeret 113. Det er svært alvorlig, sier Slettebø.

Les mer om saken hos VG