Hopp til hovedinnhold
Ambulansestasjonen går vinteren i møte uten garasje. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.
Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.


Frykter økt press på ambulansetjenesten i nord

Hvis akuttmottaket i Narvik legges ned, må det styrkes med ny ambulansestasjon og 26 nye årsverk, sier leder i ambulansetjenesten i Ofoten, Børre Berglund til Klassekampen.

Det er fagfolk på sykehuset i Narvik som har laget tallene.

– Det blir en hard kamp. Det er vanskelig nok å bemanne i dag, sier Berglund.

– Jeg holder på å bemanne opp i Narvik, og der har jeg tre stillinger som er ledige og som jeg må bruke vikarer på, fortsetter han.

Bekymringene til Berglund kommer av at det er fremmet et forslag for en reduksjon av akuttilbudet til sykehusene i Narvik og Lofoten, med mål om å bedre Helse Nord sin økonomiske situasjon.

Dersom akutten i Narvik legges ned, vil mange måtte kjøres lenger. Det krever folk, fordi bilene vil være opptatt lenger for hvert oppdrag.

Tre biler som i dag bare kjører på dagen, må settes i døgnkontinuerlig drift. Det krever inntil 18 årsverk. I anslaget settes det i tillegg inn ny døgnbil i Narvik, som krever åtte årsverk.

Mest overtid

Ifølge Helse Nords egne tall, sto overtid for 13 prosent av arbeidet ambulansepersonellet deres gjorde i perioden januar til september.

Ser man på andelen av utført arbeid som ikke er dekket av fastlønn, er det ambulansepersonell som havner på topp i helseforetaket. Leger følger etter med 10 prosent, og for sykepleiere er andelen 9 prosent.

– Grunnen til at vi har så mye overtid, er at bemanningen er for lav. Vi må drifte ambulansen 24/7 med to mann, så vi kan ikke la være å kalle inn vikar ved sykdom eller annet lovlig fravær.

Når en tilkallingsvikar har jobbet mer enn 35 timer en uke, så er alt annet overtid, sier Berglund.

Frykter tøffere hverdag

Ambulansearbeidere har en krevende jobb med mye press, understreker Gundersen.

Han frykter den økte belastningen som kommer med å skulle frakte alvorlig syke enda lengre enn i dag, vil gjøre at folk ikke orker å stå i yrket over tid.

– Vurdering av hvilke pasienter som kan behandles hjemme blir mye vanskeligere om man mister nærhet til sykehus med akuttfunksjon. Dette tror jeg vil føre til flere innleggelser i sykehus, sier han.