Hopp til hovedinnhold


Frykter ny krise for ambulansefly Bekymringsmelding vekker uro

En bekymringsmelding fra den avtroppende operatøren av Norges ambulansefly skaper uro, få dager før operatørbyttet skal skje, ifølge Dagbladet.

Også legeforeningen er urolig og har varslet Fylkesmannen.
Den 1. juli, klokka 00.01 overtar flyselskapet Babcock AS driften av landets sju ambulanseflybaser.
Nå går den tidligere operatøren Lufttransport AS ut og stiller spørsmål ved om selskapet er klar til å ta over.
– Lufttransport AS er bekymret for at oppstart av beredskap og overgangen med operatørbyttet ikke vil skje på en sikker og god måte, skriver de i en elleve siders lang bekymringsmelding sendt til Luftambulansetjenesten HF.

– Kan bli permanent

I sin bekymringsmelding advarer de mot alvorlige konsekvenser om oppstarten av beredskapen ikke skjer på en god og sikker måte.
I fjor vår kom det til full krise for luftambulansen. Da forhandlingene mellom Babcock og pilotene brøt sammen, var på det verste samtlige ambulansefly satt ut av spill. Det ble også stilt spørsmål om dobbeltroller og feil i anbudsprosessen.
– Den beredskapsmessige krisen som oppsto våren 2018 var av forbigående karakter. Til sammenlikning framstår utfordringene i dag som langt mer alvorlige og reelt sett av potensielt permanent karakter, skriver Lufttransport.
De frykter Babcock, som utkonkurrerte dem i anbudskonkurransen, ikke har tilstrekkelig fly, bemanning og nødvendige lisenser.
– Vi har ingen baktanker, men vi føler vi har et samfunnsansvar etter å ha drevet med dette i over 30 år, og ser at det er en potensiell fare for tjenesten, sier daglig leder Frank Wilhelmsen til Dagbladet.

– Er klare

Babcock avfeier derimot bekymringene som konkurrenten kommer med.
– Vi er klare til å overta driften av tjenesten. Vi har løpende kommunikasjon med myndighetene om alle viktige forhold rundt overtakelsen, og det er ingen ting som tilsier at vi ikke skal levere i henhold til kontrakten, slår daglig leder Marius Hansen fast overfor Dagbladet.
Ifølge selskapet var åtte av elleve nye fly på plass før helga. Denne uka vil alle være på plass.
Les mer om saken hos Dagbladet