Hopp til hovedinnhold


Frykter mer ambulansebråk

Hovedtillitsvalgte for ambulanseansatte er sterkt bekymret for at Helse Midt-Norge igjen skal skape bråk og ny uro om ambulansetjenesten ved å kaste de gamle driverne. De vil ha fokus på pasientene.

Hovedtillitsvalgte for ambulanseansatte er sterkt bekymret for at Helse Midt-Norge igjen skal skape bråk og ny uro om ambulansetjenesten ved å kaste de gamle driverne. De vil ha fokus på pasientene.

Les hele saken i Trønder-Avisa: Frykter med ambulansebråk

Om kort tid blir det klart hvem Helse Midt-Norge vil inngå ny treårig ambulanseavtale med.

– Vi er veldig bekymret og urolig for hva som nå skjer. Det skal inngås treårige ambulanseavtaler, og vi er redd for at stadig nye eierskifter bidrar til frustrasjoner og støy. Det kan føre til dårligere arbeidsmiljø, og dårligere kvalitet på tjenesten, noe som i verste fall kan gå ut over pasientene, sier hovedtillitsvalgt i Delta, Frank Grydeland.

Han har Namsos Trafikkselskap som ansvarlig driver for ambulansetjenesten i Namsos. Men han er ikke alene om bekymringen. Hovedtillitsvalgt for Inntrøndelag ambulanse, Jonas Nordbakk, deler synspunktene til Grydeland.

Halvt år på sparebluss
Det de to er særlig bekymret for er at dersom de gamle driverne mister avtalene med Helse Midt-Norge, så vil det gå et halvt år på sparebluss og avvikling. Det vil gå ytterligere tid før eventuelle nye drivere tilegner seg kunnskap og kompetanse om ambulansedrift. Og bare med en korttidsavtale på tre år frykter de to herrer at nye drivere vil få behov for rask avskriving av biler og utstyr.

Frank Grydeland viser til at i Namsos har det i løpet av de 14 siste årene vært tre forskjellige arbeidsgivere. Nå er det NTS, hvor det også var mye uro og misnøye blant ambulanseansatte i starten. Grydeland sier at man etter hvert har fått til et godt samarbeid med ledelse og skapt et godt arbeidsmiljø.

– Jeg håper vi kan ha fokus på pasientene og kvalitet i tiden som kommer, istedenfor på uro og nye runder med egenmelding og sykepengeperioder, sier Grydeland.

Han håper ledelsen i helseforetaket viser sunn fornuft og lar arbeidsgiverne som har ambulansetjenesten i dag få fortsette til 2013. Det samme gjør Nordbakk.

– Uansett vil vi kreve samme lønns- og arbeidsvilkår som vi har med dagens drivere, sier de to tillitsvalgte.

Ta vare på miljøet
De tillitsvalgte forundrer seg enda en gang over at Helse Midt-Norge heller ikke denne gangen tar med de tillitsvalgte på råd. Det burde være av interesse for ledelsen i Helse Midt-Norge å få kjennskap til om de ansatte hos de ulike driverne er fornøyd med arbeidsvilkårene eller ikke.

– Du var også skeptisk til NTS da de overtok?

– Ja jeg var det, men etter relativ lang tid har vi nå fått til godt samarbeid, og det ønsker vi å fortsette. Når den nye anbudsrunden bare omfatter tre år, er det enda større grunn til å beholde dagens drivere, svarer Grydeland.