Hopp til hovedinnhold


Frykter halvering av sjukehustilbudet

Norge hadde 58 sjukehus i 2002, men tallet kan bli halvert om noen få år. Det frykter professor Bjarne Jensen.

Norge hadde 58 sjukehus i 2002, men tallet kan bli halvert om noen få år. Det frykter professor Bjarne Jensen, skriver Østlendingen.

Professoren ved Høgskolen i Hedmark har gjennomgått strategiplanene i alle landets helseforetak, skriver Bergens Tidende.

Konklusjonen hans er at sentraliseringen av akuttjenester og fødetilbud vil føre til en halvering av sjukehustilbudet her i landet om noen få år.

– Dersom alle planene som foreligger i helseforetakene gjennomføres, vil bare halvparten av sjukehusene være igjen. Et sjukehus uten akutt- og fødetilbud kan ikke kalles et sjukehus, mener Jensen.

Administrerende direktør Jon Bolstad i Helse Vest, som planlegger nedlegging av fødetilbud, avviser professorens påstand.

– Det er ikke nedlegging av sjukehus når vi legger ned fødetilbud. Et hus er bare et skall. Det er innholdet som er det sentrale, sier Bolstad.

Han mener bedret ambulanseberedskap og jordmorfølge skal trygge de kvinnene som får lengre vei for å føde.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) har tidligere slått fast at ingen lokalsjukehus skal legges ned. Samtidig åpner hun fremdeles for at føde- og akuttilbud kan bli lagt ned.

Les mer om saken i Østlendingen