Hopp til hovedinnhold


Frykter fri flyt av pasientdata

Denne uka vedtok Stortinget regjeringens forslag om å tillate at helsepersonell på forskjellige kanter av landet får såkalt «tilgang på tvers» til norske pasienters legejournaler.

Denne uka vedtok Stortinget regjeringens forslag om å tillate at helsepersonell på forskjellige kanter av landet får såkalt «tilgang på tvers» til norske pasienters legejournaler.

Les hele saken i Teknisk Ukeblad: Frykter fri flyt av pasientdata

Meninger: Pasientdata - innsyn for pasientens skyld

Danmark: E-journal til stor hjelp i akutte situasjoner

Mer: Frykter snoking med elektronisk pasientjournal

Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet: Endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven

Men det har også vært sterk motstand mot dette. Motstanden ble frontet av saksordføreren for komitébehandlingen, Olav Gunnar Ballo, selv lege og fra regjeringspartiet SV.

På veien mot forslag og vedtak har Helse- og omsorgsdepartementet valgt bort innspill fra så vel Datatilsynet, helsetilsynet, Legeforeningen og sitt eget fagdirektorat, Helsedirektoratet – i tillegg til en rekke pasientorganisasjoner.

– Jeg har inntrykk av at det er forskningsmiljøer og til dels IKT-bransjen som har presset dette gjennom. På meg virker dette som en fiks idé som nå gjennomføres, mens de tyngste fagorganene sier klart fra om at dette ikke imøtekommer deres behov, sier Ballo til Teknisk Ukeblad.

– Datatilsynet en trussel*
For Ballo er det likevel hensynet til personvernet som taler sterkest mot den nye lovendringen.

I Stortinget ga flere representanter for flertallet uttrykk for at mindretallet, altså opposisjonen, har ført en argumentasjon preget av desinformasjon og skrekkpropaganda under debatten.

Det var ikke helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) enig i, men poengterte at det er viktig at helsepersonell ikke tar dårlige avgjørelser fordi de mangler informasjon på grunn av et firkantet lovverk.

– Personvernet tas på alvor. Formålet er å fjerne regelverkshindringer for trygg pasientbehandling, samtidig som reglene om taushetsplikt blir som før. Det gagner verken pasientene eller personvernet at organisatoriske forhold skal hindre utvekslingen av opplysninger, sa statsråden ifølge NTB.

Stryker på personvern
Et kriterium for å åpne for tilgang til folks pasientjournaler på tvers av de regionale helseforetakene, har fra myndighetenes side vært at tilgangsstyring, logging, kontroll og sikkerhetskultur allerede er på plass lokalt.

Tilsynet med dette er foretatt av Statens helsetilsyn og Datatilsynet i kompaniskap, og har vist det stikk motsatte:

«Helsepersonell og andre ansatte i helsesektoren har gjennomgående alt for vid tilgang til å tilegne seg pasientopplysninger i den elektroniske journalen. Kontroll med hvilke opplysninger den enkelte ansatte faktisk tilegner seg er altfor svak. Dette er en oppfatning som også deles av departementets egne fagmyndigheter», heter det i en rapport fra april i år.

– Verken helsetilsynet eller Legeforeningen har støttet forslaget, noe som er et kraftig signal. I tilgang reagerer vi på at argumentasjonen fra regjeringens side har vært unyansert – ved nærmest å sette full tilgang på tvers som eneste alternativ til at folk dør på operasjonsbordet. Klinikerne selv peker på at andre metoder kan dekke behovene, og Datatilsynet har vært innstilt på å gå i dialog med konkrete forslag på bordet, sier Rønnevik.

– Styrker personvernet
Bodø-baserte DIPS har over halvparten av markedet for elektroniske pasientjournaler (EPJ) i Norge i dag.

Administrerende direktør Tor Arne Viksjø mener at regjeringen med Bjarne Håkon Hanssen i spissen har gjort det eneste riktige, og at personvernet nå vil kunne styrkes – ikke svekkes.

– Det finnes gode tekniske løsninger, men som i variabel grad er tatt i bruk. Det er ikke tvil om at sykehusene har en jobb å gjøre i å følge de reglene som gjelder. Men når leger som behandler samme pasienter ikke får lov til å bruke samme journal fordi de er organisert under annen virksomhet, må lovverket endres for å komme videre, sier Viksjø.

Han undrer seg over at Legeforeningen har vært blant de sterkeste motstanderne.

– Jeg tror nok noen der har sett for seg at sykehus skal ha innsyn i primærlegejournalene. Disse er som "dødehavsruller" å regne, og egner seg svært dårlig til deling. Sykehusene har derimot avansert kategorisering som filtrerer bort mye av det unødvendige. Forskriftene til høsten vil regulere dette, sier Viksjø.