Hopp til hovedinnhold


Frykter for rekrutteringen til ambulansene

Økonomiske rammer er ikke det som bekymrer klinikksjef Øystein Sende mest. Han frykter mangel på personer med nødvendig kompetanse, ifølge Trønder-Avisa (krever innlogging).
– Rekruttering av nødvendig kompetent personell er den største utfordringen fram mot 2030.
Det sier klinikkleder Øystein Sende for prehospitale tjenester i Helse Nord-Trøndelag. Han er tydelig på at rekruttering, samt størrelsen på budsjettene som blir stilt til rådighet, er den største utfordringen for en velfungerende ambulansetjeneste de kommende årene.
I løpet av de siste ti årene har antallet oppdrag for ambulansene økt med 68 prosent. Helseforetakets overordnede mål er å sikre tilgang på forsvarlig akuttmedisinsk hjelp, og da er to faktorer helt sentrale: Tid til hjelpen er fremme, og kompetansen hos dem som kommer.
For å nå dette målet har Helse Midt-Norge nettopp fremlagt en beredskapsanalyse for ambulansetjenesten fram mot 2030. Den er tenkt å være et viktig verktøy for å ivareta en forsvarlig responstid, tilgjengelighet og optimal utnyttelse av ressursene.

Beredskapsanalysen legger til grunn at antall ambulanseoppdrag vil øke med opp mot 70 prosent fram mot 2030.

Les mer om saken hos Trønder-Avisa (krever innlogging)