Hopp til hovedinnhold


Frykter for ambulansen

Snåsningene er redd ambulansen forsvinner. De seks ansatte vet ikke hvor de havner om dagens ambulanse blir flyttet til Steinkjer og gjort om til en dagbil.

Snåsningene er redd ambulansen forsvinner. De seks ansatte vet ikke hvor de havner om dagens ambulanse blir flyttet til Steinkjer og gjort om til en dagbil, skriver Trønder-Avisa.

Les også lederen i Trønder-Avisa: Omkamp

Årsaken til bekymringene er en konklusjon i en delrapport fra Helse Midt-Norge.

Et utvalg i helseforetaket har fått i oppdrag å vurdere omorganiseringen av ambulansetjenesten, samtidig som de skal se på den framtidige virkningen av luftambulansen og AMK-sentralene.

En rapport på i alt 70 sider foreligger, og ifølge utvalgsleder Steinar Bjørås, skal den behandles av styringsgruppen til uka.

Bjørås presiserer at det er snakk om en delrapport som et ledd i en prosess hvor man ser på helsetjenesten utenfor institusjonene.

Etter hvert vil saken komme til behandling i styret for Helse Midt-Norge. Bjørås viser til at det ikke er trukket endelige konklusjoner.

For Snåsa er dette en ny runde med kamp for å beholde ambulansen. Sammenslåing og flytting av ambulansen til Grong/Steinkjer var aktuelt også for tre år siden. Da var reaksjonene så sterke at bygdefolket vant fram.

Andre sider i rapporten som Snåsaordfører Vigdis Hjulstad Belbo kjenner til fra forrige runde, er sammenslåingen av tjenesten i Røyrvik og Namsskogan. For Leka og Bindal vurderes et lignende opplegg, og så vidt hun forstår er det også snakk om å redusere tilbudet i Rørvik slik at ambulansen som plasseres her blir en dagbil.

Les mer om saken i Trønder-Avisa