Hopp til hovedinnhold


Frykter dårligere ambulansetilbud

Helgelandssykehuset vil endre ambulansebåt-ordningene nord på Helgeland. I Rødøy frykter de et dårligere tilbud.

Helgelandssykehuset vil endre ambulansebåt-ordningene nord på Helgeland. I Rødøy frykter de et dårligere tilbud.

Les også: Båtambulanseanbud på Helgelandskysten


Det er Helgelandssykehusets plan for det som kalles nordre basseng som får politikere og lokalutvalg i Rødøy kommune til å reagere.

Forslaget som nå ligger øverst i bunken går ut på å stasjonere en ny og spesialbygd ambulansebåt på Onøy i Lurøy, som skal dekke begge kommunene. I tillegg skal et eldre fartøy ha base på Rødøy og brukes på dagtid.

- Rasering av tilbudet
I dag dekkes Rødøy kommune av den kombinerte ambulanse- og legeskyssbåten «Rødøyfjord», som ligger på Rødøy og kan dra ut når det er behov for det. I Lurøy brukes legeskyssbåten «Æskulap». Tanken er å fase ut begge disse båtene.

Svenn A. Engøy er leder i Rødøy lokalutvalg. Han reagerer kraftig på planen, og mener den vil svekke beredskapen.

- Nå kan alle i kommunen få lege innen 45 minutter, og folk sier at det gir dem trygghet. Det har tatt mange år å komme fram til den modellen «Rødøyfjord» opererer etter i dag, og den har vist seg veldig effektiv. Et system som har vist seg å fungere i årevis blir rasert, sier Engøy til Helgelands Blad.

Ordninga betyr at den nye ambulansebåten må dra fra Onøy og innom Rødøy for å hente kommunens lege hvis ei utrykning skjer etter ordinær arbeidstid. Det betyr en lengre tur i et farvann med mange værharde strekninger.

- Først og fremst frykter vi at det vil ta lengre tid å komme fram til pasienten, sier Engøy, som tviler på Helgelandssykehusets beregninger om kortere utrykningstid i en raskere båt.

Styret ber om dialog
For en måned siden var ordfører Olav Terje Hoff til stede da styret i Helgelandssykehuset møttes i Sandnessjøen, og orienterte om kommunens syn. Her skulle planforslaget egentlig vedtas, men saka ble utsatt til neste møte.

Nå står den på sakslista til styremøtet i Bodø mandag, men heller ikke nå legges det opp til et endelig vedtak. Vedtaksforslaget ber i stedet om at administrasjonen tar initiativ til dialogmøter med de berørte kommunene, for å diskutere samarbeidsløsninger. Et slikt møte er under planlegging i midten av mai. Et premiss ligger imidlertid fast: Nordre basseng skal ha én ambulansebåt og én dagbåt.

Olav Terje Hoff synes styret viste vilje til å høre på ham sist de møttes.

- Vi nådde fram sist, så får vi se hvordan det går videre. Men de har vært lydhøre så langt, sier han.

Ønsker legevaktsamarbeid
Helgelandssykehuset ønsker et legevaktsamarbeid mellom Rødøy og Lurøy. Nå vil kommunene se på saka på nytt.

Sykehuset ønsker egentlig at den nye, spesialbygde ambulansebåten skal alternere mellom Onøy og Rødøy, og ligge for eksempel to uker hvert sted. Da vil den legen som til enhver tid har vakt på stasjoneringsstedet rykke ut til pasienter i begge kommunene.

Dette forutsetter et legevaktsamarbeid mellom de to kommunene. I 2007 strandet ei prøveordning, men nå vil de se på saka på nytt. Rødøy-ordfører Olav Terje Hoff bekrefter at et møte er på trappene - og før ambulanseplan-møtet som Helgelandssykehuset vil ta initiativ til i midten av mai.

- Det er ulike meninger om et legevaktsamarbeid er gjennomførbart. Men dette henger sammen med ambulanseplanen, og det kan være naturlig at vi møtes først. Vi må ha ei avklaring i løpet av våren, sier Hoff til Helgelands Blad.

Kan løses gjennom samhandling
Svein Arne Monsen, leder for akuttmedisinsk avdeling ved Helgelandssykehuset, har lenge etterlyst et slikt samarbeid.

- I to år har vi prøvd å få de to kommunene til å samarbeide. Det har vist seg veldig vanskelig. Jeg kan forstå at Rødøy er skeptisk til å miste det de har i dag, men dette kan løses gjennom samhandling, sier han.