Hopp til hovedinnhold


Frykter at liv skal gå tapt

Pasienter har ventet timevis på å bli hentet av ambulanse hos Sentrumslegene, ifølge Avisa Nordland.
Les også: Ambulansebudsjettet er sprengt
Fastlegene slår nå alarm etter episoder der pasienter er blitt liggende hos dem i påvente av en ledig ambulanse. I løpet av årets to første uker har to syke pasienter ved legesenteret blitt sittende i ambulansekø, beskriver fastlege og daglig leder, Geir Haugen til AN.
Basert på anropsloggen deres måtte pasienten i det første tilfellet vente fra rundt klokken 11.00 til 15.30 før en ambulanse til slutt kom.
Gjør vurderingen
Legesenteret i Sjøgata skal dekke helsetjenester for cirka en femdel av byens befolkning. Hvis pasientene har mulighet til å komme seg til sykehus for egen maskin, så blir de oppfordret til det av fastlegen sin.
Slik har det ikke vært i tilfellene som nevnes her.
– Når vi ringer etter ambulanse, så har vi gjort vurderingen og da er det behov ambulanse, sier fastlege Bernt-Inge Embrå.
Det er ikke ekstraarbeidet Sentrumslegene frykter, men at ventingen skal gå utover pasientene.
– Vi er redde for at det skal gå tapt menneskeliv på grunn av dette, sier Haugen og trekker fram hvordan tidsperspektivet også er viktig for å unngå senskader etter skade eller sykdom.
– Underdimensjonert
I Bodø kommune er det to operative ambulanser i tjeneste. Det er også en døgnbemannet ambulanse stasjonert på Tverlandet med hjemmevakt. Hvis disse er opptatt med en annen hendelse, eksempelvis en stor trafikkulykke, kan legesentrene bli nedprioritert.
– Ambulansepersonellet er veldig kompetente. Dette handler ikke om dem, men at ambulansetjenesten er underdimensjonert i en by der befolkningen fortsetter å øke, sier Haugen.
De etterlyser at ambulansetjenesten hos Prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset får midler til en ekstra ambulanse.
Les mer om saken hos Avisa Nordland