Hopp til hovedinnhold


Frykter å bli skadet på jobb

En ny rapport foreslår at ambulansearbeidere skal pågripe en gjerningsperson hvis politiet ikke har ankommet skadestedet. I Finnmark venter ambulansen i gjennomsnitt 12 minutter på politiet, ifølge NRK Troms og Finnmark.

– Er det et skarpt oppdrag, får man beskjed om dette gjennom AMK-sentralen (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)Vi blir da bedt om å bistå på en viss avstand fra skadestedet inntil politiet har vært inne og sikret området, sier Ola Yttre, leder i Ambulansepersonellets yrkesorganisasjon.
Han beskriver det som i dag er ambulansearbeidernes restriksjoner for hvordan man skal gå fram dersom én eller flere gjerningspersoner på et skadested bruker vold.
Men nå kan ambulansepersonell selv bli nødt til å pågripe en gjerningsperson hvis situasjonen er alvorlig nok, og politiet er langt unna.

PLIVO-rapport

Nylig kom rapporten PLIVO «Pågående livstruende vold», som er utviklet i samarbeid mellom politiet, helsetjeneste og brann- og redningstjenesten. Den foreslår nye rutiner for hvordan nødetatene skal arbeide på et skadested.
Rapporten foreslår at helsepersonell og brannmannskaper skal iverksette tiltak for å få kontroll på én eller flere gjerningspersoner, dersom det pågår livstruende vold, og politiet ikke er ankommet stedet.
For ambulansepersonell i Øst-Finnmark er dette en situasjon man opplever flere ganger i måneden.

Må sitte og vente på politiet

– Skarpe oppdrag er vi ute på to til tre ganger i måneden. Der må vi vurdere situasjonen, og vi må sitte og vente på at politiet kommer fram, sier ambulansearbeider Vivi Seline Aslaksen i Vadsø.
Sammenligner man responstiden til politiet og ambulansene i Øst-Finnmark, bruker ambulansene i gjennomsnitt 12 minutter kortere tid til et skadested enn politiet.
Det er 12 lange minutter for Aslaksen, som under de skarpeste oppdragene som oftest blir nødt til å sitte å vente til politiet har ankommet og sikret stedet.
– Det er skremmende for oss som ikke kan gjøre noe med situasjonen. Vi har ikke lov til å ta tak i pasienter og legge dem i bakken, slik politiet har myndighet til å gjøre, forteller Aslaksen.
For sin egen, og kollegaenes sikkerhet, liker Aslaksen derfor forslaget i rapporten dårlig. Der hun til nå har ventet på politiet, kan hun i framtiden selv bli nødt til å ta en avgjørelse om å gå inn i situasjonen, selv om det finnes en risiko for å bli skadd.
Ola Yttre i ambulansepersonellenes yrkesorganisasjon, mener responstiden til nødetatene burde være prioritert framfor og legge politioppgaver på ambulansepersonell rundt om i landet.
– Det er ikke slik at det blir pålagt ambulanse- og helsepersonell noen nye forventninger i skarpe oppdrag. Det som framkommer i rutinen som nå er laget, er at personell fra nødetatene plikter å vurdere om de kan gjøre noe for å redde liv og begrense skade på personer når de ankommer et skadested, sier Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, sier Kåre Songstad som mener forslaget i PLIVO-rapporten ikke er noe å frykte for ambulansepersonell.
Les mer om saken hos NRK