Hopp til hovedinnhold


Frp krever at politiet må trene mer

Det stilles det ikke fysiske krav til politiansatte. Det er en den enkeltes personlige ansvar, fastslår justis- og beredskapsminister Grete Faremo, ifølge VG
Det fastslår justisministeren et skriftlig svar til Frps justispolitiske talskvinne, Åse Michaelsen.
Nå krever Michaelsen at alle absolutt alle 7900 med politiutdanning i Norge skal gjennomføre og bestå årlige
fysiske tester for å bevise at de har nødvendig styrke og kondisjon til å takle den daglige tjenesten.
- Jeg reagerer på at politiet ikke stiller helsekrav til sine ansatte, i motsetning til andre nødetater, som brann og redning. Politiet er et krevende yrke, særlig for dem som er i operativ tjeneste. Likevel slipper de å gjennomføre årlige
tester for å bli godkjent til å løse krevende fysiske oppgaver, sier Michelsen.
- De som ikke greier prøvene må få anledning til å trene i arbeidstiden for å bli tjenestedyktig ute i felten, mener Michalsen som ønsker en «sertifiseringsordning» i politiet. For eldre arbeidstagere er hun åpen for en mer fleksibel ordning.
Foruten å overlate ansvaret for å holde seg i god fysisk form til den enkelte, viser Grete Faremo i sitt svar til stortingsrepresentanten fra Frp at Politidirektoratet i et skriv av 30. november 2004 oppfordret politidistriktene til
å legge til rette for fysisk trening og aktivitet i arbeidstiden for samtlige ansatte.
Fleksibel
Det ble åpnet for å sette av en time ukentlig til trening, men ordningen har ikke fungert flere steder.
Les mer om saken hos VG