Hopp til hovedinnhold
Jonas Vikran Hagen, prosjektleder Norsk Folkehjelp. Foto: Norsk Folkehjelp
Jonas Vikran Hagen, prosjektleder Norsk Folkehjelp. Foto: Norsk Folkehjelp


Frivillige organisasjoner ber myndighetene snu om akutthjelpere

Usikkerhet om akutthjelperordningen brer seg blant frivillige. Flere er også redd en skummel signaleffekt vil nå befolkningen.

– Det er åpenbart at dette må bli en del av pasientskadeerstatningsordningen. Vi kan ikke risikere frykt for private søksmål blant hverken våre frivillige eller andre akutthjelpere.

Det sier Jonas Vikran Hagen til Aftenposten. Han er seksjonsleder for førstehjelp og redningstjeneste i Norsk Folkehjelp.

Aftenposten har tidligere skrevet at det er uenighet mellom direktorater og Helse- og omsorgsdepartementet rundt den såkalte akutthjelperordningen.

Dette er mannskap som går inn i kritiske hendelser for å hjelpe skadede mennesker på oppdrag for helsevesenet.

Problemet er at de ikke er omfattet av ordningen med pasientskadeerstatning. I verste fall kan de bli personlig ansvarlig for eventuelle feil.

Men dette gjelder ikke bare brannfolk. Dette gjelder også akutthjelpere i den frivillige redningstjenesten.

Norsk Folkehjelp eier prosjektet «Frivillige organisasjoner som akutthjelpere». De mener Helsedepartementet må snu i saken.

– Stort tap av viktige ressurser

Norsk Folkehjelp har siden 2018 jobbet med å utvikle prosjektet i samarbeid med Røde Kors og Redningsselskapet.

De har blant annet utviklet et pilotprosjekt i Vestfold. Der skal en app gjøre akutthjelperne synlige som ressurs for AMK-sentralen.

Hele 1200 akutthjelpere fra de tre organisasjonene er utdannet og klare til å yte akutt førstehjelp på oppdrag for helsevesenet.

Flere av disse sitter nå og venter på en ferdig nasjonal veileder for akutthjelperordningen. Den er blitt jobbet på i flere år. Den burde for lengst vært ferdigstilt, mener Jonas Vikran Hagen.

Nå er de bekymret for ansvaret de vil kunne ende opp med. Derfor vurderer Norsk Folkehjelp å si nei til ordningen hvis ikke departementet snur.

– Det vil i så fall være et stort tap av viktige ressurser, mener Ola Lislien.