Hopp til hovedinnhold


Frivillig redningstjeneste på nødnettet

Frivillig redningstjeneste skal inn på det nye nødnettet. Regjeringen vil bruke 9,8 millioner kroner neste år på utstyr til frivillige organisasjoner, ifølge Frifagbevegelse.
I løpet av 2015 skal Nødnett være landsdekkende. Direktoratet for nødkommunikasjon får bevilget mer enn 1,2 milliarder kroner til utstyr i 2014, for å iverksette utbyggingen av Nødnett trinn 2. I løpet av 2015 skal det nye sambandet være landsdekkende.

Viktige brukere

9,8 millioner kroner er en liten, men viktig del av kostnadene til det nye nødnettet. 22. juli-rapporten viste et klart behov for at de frivillige redningsorganisasjonene er på samme kommunikasjonskanal som brann og politi. Tidligere i år foreslo regjeringen at organisasjonene tas opp som brukere av Nødnett.
Staten vil nå dekke førstegangsinvesteringer til brukerutstyr og kostnadene knyttet til drift av løsningen. Norsk Folkehjelp, Røde Kors Hjelpekorps, Norske Redningshunder og Redningsselskapets Sjøredningskorps vil umiddelbart få overta utstyr de har hatt til lån på permanent basis. Dette dreier seg om 140 bærbare radioer i første omgang.
Les mer om saken hos Frifagbevegelse