Hopp til hovedinnhold


Friskmelder omstridt overføring av nødnettkontrakt

Direktoratet for nødkommunikasjon handlet riktig da de overførte milliardkontrakten på nødnettutbyggingen fra Nokia Siemens til Motorola Solutions uten anbudskonkurranse. En ny runde kunne økt risikoen for forsinkelser i utbyggingen og tap av menneskeliv, slår Klagenemda for offentlige anskaffelser fast, ifølge Aftenposten.
Aftenposten avslørte i fjor at kontrakten på utbyggingen av det nye sambandet for nødetatene hadde blitt overført fra Nokia Siemens til Motorola uten anbudsrunde, noe som i utgangspunktet strider med regelverket.
Kontrakten, som har en verdi på fire milliarder kroner, er en av de største Motorola Solutions har fått.

Risikerte bot på 600 millioner kroner

Konkurrerende leverandører klaget saken inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Nå har KOFA slått fast at Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) handlet riktig – selv om hovedregelen fremdeles står fast.
Hadde DNK blitt felt, kunne de fått en bot på 600 millioner kroner.
- KOFA fastholdt at det i utgangspunktet er å anse som en ny avtale når man overfører en kontrakt til en underleverandør. Men på grunn av sakens spesielle omstendigheter har klagenemnda landet på at overføringen i dette tilfellet var lovlig, sier sekretariatsleder Anneline Vingsgård.
Motorola Solutions har levert lignende prosjekter til en rekke europeiske land.
Ledelsen for nødnettprosjektet i Norge er svært tilfreds med avgjørelsen.
Les mer om saken hos Aftenposten