Hopp til hovedinnhold


Frikjent for rasisme

De to ambulansesjåførene som forlot Ali Farah i Sofienbergparken sommeren 2007, handlet ikke rasistisk, mener Helsetilsynet. Men advarselen for «lite omsorgsfull atferd» blir stående.

schjenken250Det skriver VG.

Les hele saken i VG: Ambulansesjåførene frifinnes for rasisme

De to ble ilagt en advarsel av Statens helsetilsyn i april i fjor for brudd på helsepersonelloven. De brøt lovens paragraf om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp samt plikten til å yte øyeblikkelig hjelp, fant tilsynet.

Saken ble klaget inn for Statens helsepersonellnemnd, som nylig har behandlet den. I en pressemelding skriver nemnda at vilkårene for å gi en advarsel var oppfylt, og at klagen dermed ikke er tatt til følge.

Helsepersonellnemnda har gått gjennom hele hendelsesforløpet i Sofienbergparken 6. august 2007.

– Etter nemndas vurdering har ambulansepersonellet i denne situasjonen ikke ivaretatt pasienten og de pårørendes behov for omsorgsfull hjelp. De har ikke klart å kommunisere med pasienten, pårørende, tilstedeværende og politi, og har vist en lite omsorgsfull atferd i forbindelse med utførelse av sitt arbeid, skriver nemnda.

Helsepersonellnemnda opprettholder konklusjonen fra Helsetilsynet om at de to ikke opptrådte rasistisk.

– Jeg er glad for at jeg er frikjent for rasisme, sier ambulansesjåfør Erik Schjenken til Aftenposten.no.

– Vi ble frifunnet for å ha handlet ut fra etnisitet, for det gjorde vi ikke. Dette gjør det vanskeligere for Likestillings- og diskrimineringsnemnda å si at vi diskriminerte Ali Farah, sier han.