Hopp til hovedinnhold
Norsk Luftambulanses nye ambulansehelikopter. Illustrasjonsfoto: Luftambulansetjenesten HF
Norsk Luftambulanses nye ambulansehelikopter i 2019. Illustrasjonsfoto: Luftambulansetjenesten HF


Fremtidig drift av ambulansehelikoptre

Må Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) drifte helikoptre for å kunne forske?

Innlegg av Ole Magnus Filseth, klinikkoverlege ved akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge i Dagens Medisin.

TIDLIGERE FORSKNINGSSJEF i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Erik Zakariassen, har hevdet i Dagens Medisin at datterselskapet Norsk Luftambulanse (NLA) må fortsette som operatør på statens regning for at SNLA skal kunne opprettholde forsknings- og utviklingsarbeid.

PRIVAT ELLER STATLIG? Verken fagfolk i luftambulansetjenesten eller SNLA ønsker å videreføre anbudsregimet slik det har vært praktisert til nå.

SNLA vil overta driften av alle norske ambulansehelikopterbaser, forby offentlig overtakelse (1) og sentralisere den medisinske styringen av avansert prehospital behandling til ett senter i Norge (2).

Medisinske ledere ved nordnorske luftambulanse-baser vil ha statlig overtakelse. Vi mener at tjenesten må desentraliseres til helseregionene og i utvikles i nært samarbeid med fagfolk og ledelse i helseforetakene og i regionene.