Hopp til hovedinnhold


Fremtidig AMK-struktur

Helse Nord RHF sender på høring utredning om fremtidig AMK-struktur i Helse Nord. Høringsfrist er 28. februar 2014, skriver Universitetssykehuset i Nord-Norge på sine nettsider

  En arbeidsgruppe nedsatt av Helse Nord RHF har utredet fremtidig AMK-struktur i Helse Nord. Det er utredet tre alternativer:
  1. Dagens struktur (består i dag av fem sentraler, men tidligere vedtak er fire)
  2. Én AMK-sentral
  3. To AMK-sentraler
Arbeidsgruppen anbefaler at dagens vedtatte struktur med fire sentraler opprettholdes på kort sikt, men at strukturen kan vurderes på nytt etter at nytt nødnett er etablert.

Les mer om saken på UNNs nettsider