Hopp til hovedinnhold
Steinar Olsen, avdelingsdirektør for Avdeling for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet. Foto: Live Oftedahl


Fremtidens utfordringsbilde i den akuttmedisinske tjenesten

På slutten av fjoråret ble veilederen for helsetjenestens organisering på skadested og en rapport om nasjonalt datasett for ambulansetjenesten ferdigstilt.

Fra Ambulanseforum nr. 1 2017. Tekst: Steinar Olsen, Helsedirektoratet

Den første av disse er den siste i rekken av faglige anbefalinger og retningslinjer som har blitt jobbet frem sammen med tjenesten i etterkant av 22. juli.

PLIVO-prosedyren, veileder for masseskadetriage, rundskriv om helsepersonellets taushetsplikt og utlevering av pasientopplysninger til politiet, politiets bruk av ambulansetjenester, og veileder for organisering av skadested, opplever vi er tatt godt i mot av tjenesten, og vil forhåpentligvis bidra til at vi står bedre rustet i både hverdag og krise.

Nå går vi videre med vekt på å utvikle den akuttmedinske kjeden, slik at vi også får vi får en god ambulansetjeneste i 2030.

Utvidelse med «first responder»

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.