Hopp til hovedinnhold


Fremdeles usikkert i ambulanse-saken

En beredskapsanalyse anbefalte i fjor å legge ned ambulansestasjonen i Tydal. St. Olavs hospital opplyser om at det videre arbeidet med en oppdatert regional plan for ambulanse ikke er starta, skriver Selbyggen.
En beredskapsanalyse utført på oppdrag fra Helse Midt-Norge foreslår anbefalte plasseringer av ambulansestasjoner. Det blir anbefalt at stasjonen i Tydal fjernes. Til grunn for analysen ligger en framskriving av antall innbyggere, alderssammensetning og forventet antall ambulanseoppdrag for alle kommuner fram til 2030.
Samhandlingsdirektør Tor Åm ved St. Olavs Hospital sier at beredskapsanalysen ikke foreslår å legge ned stasjonen i Tydal.
– Analysen er en teoretisk beregning av hvor ambulansestasjoner kunne vært lagt geografisk om man skulle sikre en mest mulig lik utrykningstid til alle innbyggere i Midt-Norge, sier Åm.
Dersom ambulansen i Tydal forsvinner, vil Selbu bli nærmeste stasjon. Med uttrykning fra Selbu vil ambulansen i løpet av 25 minutter ikke ha kommet lenger enn til Tydal kirke på Aunet.
Dette betyr at de fleste adresser, og ikke minst de fleste hytter, i Tydal vil ha lengre responstid enn 25 minutter.
Les mer om saken hos Selbyggen