Hopp til hovedinnhold
AW 101, 330 skvadronens nye redningshelikopter, lander på akuttbygget til St. Olavs hospital. Illustrasjonsfoto. Foto: Henrik Ryslett Hansen


Fraråder landing på UNN med nytt redningshelikopter

Landingsplassen ved Nord-Norges største sykehus er uegna for de nye redningshelikoptrene – selv med allerede planlagte utbedringer.

Nå ber Helse Nord om at det snarest finnes en løsning, melder iTromsø.

– Beslutning om infrastruktur ved UNN bør fattes i løpet av kort tid, skriver Helse Nord-direktør Cecilie Daae i et brev til anskaffelsesprosjektet for de nye redningshelikoptrene (NAWSARH – Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter).

Allerede høsten 2016 gjennomførte Forsvarets piloter befaring av landingsplassen ved Universitetssykehuset. Det ble da konkludert med at landing med de nye redningshelikoptrene AW 101 kunne gjennomføres dersom en del mindre tiltak ble gjennomført.

Blant annet stenging av Sykehusveien, varsling av legevakten slik at ansatte og pasienter ikke oppholdt seg utendørs ved landing og avgang og skjerming av parkeringsplass.

I ettertid har testlandinger både i Bergen og i Trondheim vist at rotorvind fra det nye redningshelikopteret skaper utfordringer.

Tiltak uten effekt

En risikoanalyse gjennomført i august i år viser at ingen av de foreslåtte tiltakene vil bety noe særlig reduksjon av risikoen, og det frarådes derfor at man tar ned AW 101 på den eksisterende landingsplassen.

– Det må gjennomføres større tiltak for å sikre at AW101 kan lande og ta av ved UNN Tromsø, skriver Daae.

I brevet fra Helse Nord-direktøren til anskaffelsesprosjektet som ledes av Justis- og beredskapsdepartementet, skisseres det og en kraftig økning av helikopteraktiviteten til og fra UNN i årene fremover.

Dette fordi innføring av de nye redningshelikoptrene i Bodø og på Banak vil føre til flere flyginger direkte til UNN i stedet for til et av lokalsykehusene i landsdelen. I tillegg kommer etableringen av en ny redningshelikopterbase i Tromsø.

Å lande på Tromsø lufthavn for så å frakte pasienter med bil til sykehuset blir heller ikke sett på som en holdbar løsning.

– Vurder ny landingsplass

I brevet fra Helse Nord-direktøren understrekes det at det haster med å finne en løsning. Redningsbasen på Banak forventes å ha de nye helikoptrene i drift på slutten av 2021, og i Bodø skal Sea King-maskinene være erstattet sommeren 2022.

Les hele saken hos iTromsø.