Hopp til hovedinnhold


Framtidig livredning

Nye metoder for akuttbehandling vil redde flere liv i framtida. – Vi står på terskelen av en helt annen type behandling enn vi er vant til, sier forskningsleder Hans Morten Lossius til NRK Viten.
En mann faller om på gata. Du haster bort til ham og legger mobilen din på brystet hans. Mobilen kommuniserer med chipen mannen har implantert, og sender et signal med den viktigste informasjonen til 113. Tre minutter etter er ambulansen på stedet.
Legen i ambulansen kobler pasienten på en hjerte-lungemaskin, som tar over de viktigste livsfunksjonene til pasienten. Denne «livsmaskinen» kjøler kanskje også ned pasienten, og sørger for at de indre organene ikke tar skade av at hjertet er stoppet. Deretter fraktes pasienten inn til spesialsykehus, og livet er reddet.
Det er ikke lenge siden dette var science fiction, men det er heller ikke lenge til denne behandlingen er regelen og ikke unntaket ved akutt sykdom eller skade.
– Jeg tror at vi står på terskelen av en helt annen type akuttmedisinsk behandling enn vi er vant til. En behandling som i større grad tar kontroll over kroppsfunksjonene, sier Lossius til NRK.no.
– Vår kunnskap om hvordan sykdommer oppfører seg i kroppen øker, samtidig som den medisinsk-tekniske utviklingen raser avgårde. Utstyret blir stadig mindre og lettere å bruke, og det man tidligere nærmest måtte bygge sykehuset rundt, kommer nå i lommeformat, sier han.
Hjerte-lungemaskiner tok tidligere opp halve operasjonssaler. Nå holder med en boks på 40x40x40 centimeter, som tyske forskere har gjort forsøk med. Også ultralydapparater og apparater til analyse av blod er nede i nær lommestørrelse.
– En slik utvikling gjør, sammen med ny medisinsk kunnskap, at det er mye enklere både å diagnostisere, og til dels behandle pasienter tidligere og på nye steder. Du er ikke så avhengig av at dette skal skje på spesialavdelinger i sykehuset. Dette er utstyr som kan fraktes ut til pasienten, og i prinsippet kan det brukes hjemme hos pasienten eller på ulykkesstedet. Man kan rett og slett koble slikt utstyr opp ute på gata og holde liv i pasienten til man kommer fram til sykehuset for å behandle årsakene, sier Lossius.
Les mer om saken hos NRK Viten