Hopp til hovedinnhold
Hender. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Framtidas helsetjeneste: Hvordan håndtere volumet?

– Eldrebølgen gjør at helsevesenet må effektiviseres veldig. Ellers vil det bli for få hender. Tiden hvor man kan sitte rolig en hel vakt på en distriktstasjon er snart over.

Ambulanseforum nr. 1 2018. Tekst: Live Oftedahl

Det sa Steinar Olsen, avdelingsdirektør for Avdeling legevakt og akuttmedisin i Helsedirektoratet, på NHS sin konferanse om prehospital tjeneste rett før jul.

Norge er på vei mot seks millioner innbyggere. Aldersgruppen over 67 år vil øke med 50 prosent. Antall eldre over 80 år vil øke med 56 prosent, ifølge Olsen som trolig baserer seg på framskrivinger fra SSB.

– Det vil bli en varig endring i alderssammensetningen i den norske befolkningen. Det vil ramme ujevnt. De grisgrendte delene av Norge vil rammes raskest og hardest, fortalte Olsen.

Bruker helsetjenester fem ganger så mye

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.