Hopp til hovedinnhold


Fra Tetra til LTE

Storbritannia vurderer å terminere Tetra-nettet og gå over til LTE alt i 2016. I Norge er det uaktuelt, skriver Computerworld.
I Storbritannia leier myndighetene nødnettkommunikasjon basert på TETRA fra det private selskapet The Airwave Systems. Avtalene løper ut i perioden 2016-2020. Det mest oppsiktsvekkende er at britene nå mener 4G LTE kan være operativt så tidlig som i 2016. Tidspunktet er Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) uenige i. De mener LTE for nødnett først er moden først i 2020.

Norge vurderer samspill

- Vil det i denne sammenheng bli vurdert å gå vekk fra Tetra og erstatte dette med mer moderne teknologi som LTE med større båndbredde?
- Om man velger bort TETRA til fordel for LTE på det nåværende tidspunktet, påtar man seg en stor utviklingsoppgave som har svært mange usikkerheter ved seg. I dag mangler talefunksjonalitet som er helt nødvendig for nødetater i LTE-standarden (hurtig gruppe­kommunikasjon, lokal direkte­kommunikasjon mellom apparater), sier lederen for Direktoratet for Nødkommunikasjon direktør Tor Helge Lyngstøl.
- Den aller første delen av den nødvendige funksjonaliteten kommer etter planen inn i standarden tidligst i september 2014. Deretter vil det ta tid å utvikle systemer som støtter funksjonaliteten, og det må tas fram egnede sluttbrukerterminaler. Gitt at alle de nødvendige funksjonene tas inn i standarden, forventes det at LTE kan brukes som basis for nødnett med både tale og data fra 2020 og utover.
- De nærmeste årene vil det derfor kun være aktuelt å bruke LTE for høyhastighetsdata ved siden av TETRA-løsningene for tale og sikker dataoverføring med lavere datarater. En slik modell er fullt mulig, og DNK ønsker å opprette et testmiljø for dette, presiserer Lyngstøl.
- Når det gjelder Storbritannia spesifikt, har ikke staten finansiert TETRA-nettet. Nettet eies av det kommersielle selskapet Airwave, og Home Office mener prisene på TETRA-tjenestene er for høye. Det betales iflg. Home Office nå ca. 350 mill. pund årlig for tjenesten.
Les mer om saken hos Computerworld