Hopp til hovedinnhold


FR eller forskriftsbrudd?

I Telemark og Vestfolds ambulansetjeneste opplever tillitsvalgte det som brudd på forskriften når ambulansearbeidere må rykke ut alene på oppdrag, når man ikke har fått tak i vikarer.

I Telemark og Vestfolds ambulansetjeneste opplever tillitsvalgte det som brudd på forskriften når ambulansearbeidere må rykke ut alene på oppdrag, når man ikke har fått tak i vikarer.

Forkortet artikkel fra Ambulanseforum nr. 1 2010

Ønsker du å abonnere? Trykk her!

Ifølge et oppslag på NRK skal det dokumentertbart ha skjedd fire slike episoder det siste halvåret. Er det uheldige enkeltepisoder eller er det en trend at vikarer ikke blir satt inn ved sykdom for å spare penger?

Skriftliggjort i Operativ Metodebok

- Utgangspunktet for denne saken er at vi har skriftliggjort håndteringen av akutt sykdom i vår operative metodebok (OM) fordi Helse Førde fikk kritikk av helsetilsynet fordi man ikke hadde noen plan for hva som skal skje om man har akutt sykdom i ambulansetjenesten, sier Trond Thoresen, ambulansesjef i Telemark og Vestfold.

– Derfor etablerte vi en plan for plutselig sykdom. Den som er igjen skal forsøke å få tak i en makker, og hvis man ikke får det og man er nærmeste helsepersonell som kan yte livreddende førstehjelp så skal vedkommende reise ut alene samtidig som nærmeste fullverdige ambulanse dirigeres dit.

- Det har vært et økonomisk motiv i hvordan dette har blitt praktisert, mener Arild Paulsen, tillitsvalgt i Vestfold og Telemarks ambulansetjeneste.

- Det som har vært budskapet fra ledelsen til oss er at dette er en måte å lage en retningslinje på for å møte en situasjon der du har akutt sykdom som ikke har med økonomi å gjøre, men plikt til å yte hjelp. Men vi har motforestillinger mot at dette blir en akseptabel praksis.

Han mener at den nye retningslinjen kan bli en hvilepute, og at det er tendenser til en utglidning det siste halve året, hvor man bare har gjort små forsøk på å bemanne opp ved flere anledninger.

– Vi gjør hva vi kan for å skaffe tilstrekkelig bemanning, sier Jørgen Einerkjær, leder for Prehospital klinikk på sin side.

- Dersom vi ikke lykkes med det, så kan vi sende ut en enmannsbetjent bil som førstehjelp, og så følger vi opp med en fullbemannet ambulanse umiddelbart. Dette sier helsetilsynet regionalt at er helt uproblematisk, og vi har stående beskjed til enhetsledere om at man ikke dropper bemanning for å spare penger,

Brudd eller ikke?
Så er dette brudd på paragraf 17 i Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus hvor det heter at ”Ambulansebiler og – båter som utfører oppdrag som nevnt i § 3 2. ledd og § 15 skal være betjent av minst to helsepersonell slik at pasienten kan sikres adekvat behandling og oppfølging under transport”?

Og kan First respond-funksjonen misbrukes slik at man egentlig bryter ambulanseforskriften, men likevel er på det tørre lovmessig?

Saken åpner en debatt om dette.