Hopp til hovedinnhold
Bilulykke. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Fotograf dømt i dansk Høyesterett: Ignorerte politi- og ambulansepersonells beskjed om å flytte seg

En bornholmsk fotograf må betale 3000 kr. i bot etter at han tok bilder på et ulykkessted, mens ambulansepersonell behandlet en pasient som senere døde.

Både politifolk og ambulansepersonell oppfordret fotografen til å flytte seg, men det avviste han. Det er Høyesterett som nå har truffet den prinsipielle avgjørelsen, skriver BeredskabsInfo.

Saken går helt tilbake til 2017 hvor fotografen møtte fram på et alvorlig trafikkuhell på Bornholm. Her tok han bilder på 6-7 meters hold av redningspersonellets arbeid med å behandle en skadet pasient som senere døde.

I retten forklarte to politiassistenter og to ambulansearbeidere at fotografen var i veien for redningsmannskapene, og at han i den forbindelse unnlot å følge oppfordringer fra såvel ambulanse og politi om å flytte seg.

I både byretten og lagmannsretten ble fotografen derfor dømt for å ha overtrått beredskabslovens § 41, stk. 1 og 2 som fastslår, at «enhver skal rette seg etter de påbud som utstedes av redningsberedskapen» samt at «enhver skal overholde avsperringer i forbindelse med en innsats og etterkomme politiets eller redningsberedskapens oppfordring om å forlate det avsperrede område eller veiene hertil».

Ingen spesielle rettigheter for pressefotografer

Saken ble anket til dansk Høyesterett som tok stilling til det prinsipielle spørsmålet om hvorvidt reglene i beredskapsloven også omfatter pressefotografer, som etter et særlig sirkulære har en viss adgang til å passere gjennom politiavsperringer.

Høyesterett la imidlertid vekt på at det etter beredskapsloven er «enhver», som skal etterkomme politiets og redningsberedskapens oppfordringer, og at det altså ikke i loven er et unntak som tillater pressefotografer å ignorere oppfordringene.

Høyesterett mente heller ikke at det var et krav at det var satt opp fysisk avsperring på skadestedet, men at utrykningskjøretøyenes plassering også kan vise at det er snakk om et område hvor man ikke må oppholde seg.

Høyesterett anerkjenner i dommen at det skjedde et inngrep i pressefotografens ytringsfrihet, men samtidig slår dommerne fast at ytringsfriheten etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon ikke er ubetinget.

I det konkrete tilfellet hadde inngrepet et legitimt formål, nemlig å sikre at redningsmannskapene uhindret kunne foreta arbeidet med å forsøke å redde den tilskadekomnes liv.

Samtidig legger Høyesterett vekt på at fotografen godt kunne ha utført jobben fra en plassering utenfor det avsperrede området. Derfor var inngrepet ikke i strid med menneskerettighetskonvensjonen.