Hopp til hovedinnhold


Forventer svar av justisministeren om nedleggelsen av SAMLOK i Drammen

I dag forfattet kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget et brev til justisministeren, hvor de ønsker svar om nedleggelsen av nødsentralen i Drammen, melder NRK.

Siste: POD beordret politimesteren til å trekke seg fra samlokalisert nødmeldesentral i Bodø

Bakgrunn fra VG: Maktspillet om nødsentralene

Les også: Ønsker fortsatt samlokalisering i Drammen og 113-sentralen i Oslo ønsker ikke samlokalisering med politi og brann

Kontroll og konstitusjonskomiteen ber statsråd Per Willy Amundsen redegjøre for sitt ansvar i arbeidet som førte til avgjørelsen om å avvikle den samlokaliserte operasjonssentralen SAMLOK i Drammen.
– Vi ble enstemmig enige om å sende brev til statsråden. I brevet ber vi om at han forklarer seg om det ansvaret som han har i arbeidet som førte til at den samlokaliserte nødsentralen i Drammen nå blir nedlagt, sier senterpartiets Per Olaf Lundteigen.
Det var VG som avslørte maktspillet og drakampen mellom Politidirektoratet (POD) og Justisdepartementet. Hvorfor POD i 12. time valgte å legge ned nødsentralen i Drammen og heller etablere en ny nødsentral i Tønsberg uten helse, er fortsatt et ubesvart spørsmål.
Les mer om saken hos NRK