Hopp til hovedinnhold


Fortvilet da han ikke fikk ha med rullatoren i sykebilen

Nyopererte Yngve Baltersen ble fraktet i ambulanse fra hjerteklinikken på Feiring til sykehuset i Lillehammer, men rullatoren hans måtte stå igjen. Det er nemlig ikke lov å ta den med i sykebilen, melder Gudbrandsdølen Dagningen.
– Man blir ganske fortvila. Beina mine fungerer dårlig etter cellegiftbehandling for lymfekreft, og jeg er helt avhengig av rullator for å kunne gå ordentlig, sier Yngve Baltersen.

Da han skulle hjem fra en vellykket hjerteperasjonen, ble han hentet i ambulanse for transport tilbake til Lillehammer sykehus.

Rullatoren han er avhengig av, fikk han ikke ha med seg i bilen.

– Ambulansepersonellet forklarte at det ikke var plass, sier Baltersen, som ble veldig opprørt over hendelsen.

"Skal ikke medbringes"

Når pressetjenesten ved Sykehuset innlandet blir forelagt problemstillingen, viser de til retningslinjen for løse gjenstander underambulansetransport. Der heter det at «Ambulansetjenesten har normalt mulighet for å ta med bagasje tilsvarende håndbagasje på fly. Det er begrensede muligheter for å feste større kolli på en forskriftsmessig måte iambulansen.

Rullatorer, rullestoler, store kolli etc., gjenstander man ikke får sikret forsvarlig, skal ikke medbringes i ambulansen under pasientoppdrag.

Dette for å forhindre skade på pasient og/eller eget personell, ved ulykke.»

– Krav om innfesting

Assisterende avdelingssjef ambulanse, Lars Solhaug sier i en e-post til GD at dette handler først og fremst handler om sikkerheten for dem som er i kjøretøyet.

– Det er krav om at alt utstyr i ambulansen skal ha en tilpasset innfestning som tåler 10G (en måleenhet for akselerasjon. journ.anm.), og at det ikke er skarpe kanter som kan skade pasient eller de som jobber i ambulansenved brå bremsing eller ved en ulykke, sier han.

– Men er ikke rullatorer og rullestoler å regne for så viktige hjelpemidler at de ville være naturlig å montere festeanordninger for disse iambulansene?

– De fleste ambulanser i Norge er utformet slik at det ikke er mulig å plassere denne type hjelpemidler på en god, forsvarlig og sikker måte. Det er mye medisinsk utstyr som er nødvendig å ha plass til i en ambulanse. Den begrensede plassen i ambulansen er prioritert til dette.Ambulansetransport er tilpasset liggende pasienter som enten trenger behandling, overvåking eller ikke kan sitte til eller fra behandling, sier Solhaug.

FFO vil ta opp saken

Rolf Harald Dahl, leder for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i Oppland, sier han aldri har hørt om denne problemstillingen tidligere, og synes det er et merkelig punkt i regelverket for ambulansetransport.

– Dette vil vi ta opp med brukermedvirkerne våre i helseforetaket slik at de kan ta denne saken videre. Et sånt regelverk vil gjøre det vanskelig for våre brukere, sier Dahl, som bor i Lillehammer.

Les mer om saken hos Gudbrandsdølen Dagningen (krever innlogging)