Hopp til hovedinnhold


– Fortsatt private ambulanser

Ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag kan fortsatt drives av private, og stasjonene i Leka, Røyrvik og Snåsa bør bestå. Det mener adm.dir. Arne Flaat i Helse Nord-Trøndelag.

Ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag kan fortsatt drives av private, og stasjonene i Leka, Røyrvik og Snåsa bør bestå. Det mener adm.dir. Arne Flaat i Helse Nord-Trøndelag, skriver Namdalsavisa.

Men disse stridsspørsmålene er på langt nær avgjort. Det vil bli et hett tema når styret i Helse Nord-Trøndelag samles i Namsos kommende torsdag.

Da skal styret avgi uttalelse til prehospital plan for Midt-Norge. Det regionale styret skal behandle planen 5. mai.

Det er delte meninger i Midt-Norge om antall AMK-sentraler.

Flaat er imidlertid krystallklar når han konkluderer med at Nord-Trøndelag fortsatt skal ha egen AMK.

Og akkurat på dette området blir det neppe noen dissens i styret.

Forberede mulig overtakelse

Det er nå 16 ambulansestasjoner med 160 fast ansatte i området til Helse Nord-Trøndelag.

Kontraktene med NTS Ambulanse AS og Inntrøndelag ambulanse AS går ut 1. januar 2012. Sykehusdirektør Flaat mener at tida er for knapp til at helseforetaket kan overta da. Men diskusjonen skal fortsette.

– Forberedelser til overtakelse av ambulansetjenestene bør startes, slik at spørsmålet reelt kan behandles og eventuelt besluttes i god tid før neste anbudsrunde avsluttes, foreslår Flaat.

En del av sykehuset

Men det blir neppe et samlet styre i spørsmålet om ambulansene skal drives i egen regi eller lyses ut på anbud. De ansattes representanter har for lengst bestemt seg for offentlig drift.

I saken som legges fram for styret peker Flaat på at Helse Nord-Trøndelag har lang og god erfaring med private drivere. Samarbeidet oppleves som ryddig og profesjonelt.

Les mer om saken i Namdalsavisa