Hopp til hovedinnhold


Fortsatt nei til felles nødnummer

Debatten om felles nødnummer tas opp igjen som følge av 22.juli-kommisjonens rapport.

Debatten om felles nødnummer tas opp igjen som følge av 22.juli-kommisjonens rapport, skriver Dagens Medisin.
Les også: Gilbert raser mot prøveprosjekt med felles nødnummer
Det har lenge vært stor motstand fra helsetjenesten om å innføre kun ett nødnummer istedet for tre, som i dag, og debatten om felles nødnummer og felles meldesentral har pågått i flere år.
Tidligere i år besluttet Regjeringen å teste felles nødnummer i Drammen som et pilotprosjekt med felles nødnummer og nødsentraler
Motstand
Også Statens helsetilsyn har vært sterkt i mot å innføre ett felles nummer.
Nylig uttalte justis- og beredskapsminister Grete Faremo at  prøveprosjektet i Søndre Buskerud er viktig.
Nå ber Mads Gilbert, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge Faremo om å slå fra seg ideen.
I mai 2008 varslet regjeringen i stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet at den ønsket å innføre ett felles nødnummer, 112.
Les mer om saken hos Dagens Medisin