Hopp til hovedinnhold
Bildet er fra en case på skole-NM i Lillesand i 2022. Et av lagene hjelper en brannskadd pasient. Foto: Synne Mæle


Fortsatt nasjonale forskjeller ved behandling av traumepasienter

– Den gamle kulturen henger igjen på en del sykehus, sier Olav Røise, faglig leder ved Nasjonalt traumeregister.

Nasjonalt traumeregisters årsrapport for 2020 viser at en stadig større andel av sykehusene i Norge følger guidelines for prosedyrer ved ulykker. Flere av sykehusene under Helse Nord skiller seg likevel negativt ut.

– Den gamle kulturen henger igjen på en del sykehus, sier Olav Røise, faglig leder ved Nasjonalt traumeregister.

Nasjonalt traumeregister (NTR) registrerer alle de alvorligste og potensielt alvorlige traumeskadene i Norge, meldt inn av sykehusene selv. Registeringen skal bidra til økt kvalitet i behandlingen av traumepasienter.

Et av hovedfunnene i rapporten fra 2020 er at det er svært stor forskjell fra sykehus til sykehus på andelen traumepasienter som får utført røntgenundersøkelse av brystkassen ved ankomst traumeteam ved første sykehus.

Landsgjennomsnittet er 90% i 2020 mot 87% i 2019, en liten forbedring. Men noen sykehus skiller seg ut negativt, ved at de utfører svært få røntgenundersøkelse av brystkassen når pasienter med traume kommer til sykehuset.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.