Hopp til hovedinnhold


– Forsvarlig å legge ned

SKIEN: Det vil være forsvarlig å legge ned akuttilbudet på Rjukan og likevel gi et forsvarlig tilbud. Men det krever omfattende endringer av tilbudet kommunen og sykehuset gir. Hvis ikke kan en nedlegging medføre fare for liv og helse, skriver en prosjektgruppe ifølge Telemark Avis.
en prosjektgruppe som har sett på pasientstrømmen ved Rjukan sykehus og som spesifikt har sett på behandlingen av kritisk syke pasienter ved sykehuset.
– Etter min mening vil det være mulig å gi et forsvarlig medisinsk tilbud på Rjukan også ved en nedleggelse av akuttilbudet. De fleste kommuner i landet har ikke eget sykehus. Men likevel er det en god del utfordringer som må løses hvis det skal kunne bli et forsvarlig medisinsk tilbud videre, sier Hanne Thürmer, som har ledet prosjektgruppas arbeid.
SETT PÅ DE SYKESTE
Prosjektgruppa har blant annet i sitt arbeid sett på behandlingen av kritisk syke pasienter ved Rjukan sykehus i 2013. Etter en gjennomgang av pasientjournaler ble dette vurdert til å være 25 pasienter.
Gjennomgangen viser at av disse 25 pasientene var 14 allerede lagt inn på sykehuset. Utvalget skriver videre at fem pasienter ble fraktet til Rjukan sykehus med ganske lange transporter, og kunne vært sendt til Skien eller Notodden uten at dette ville blitt mye lengre.
Utvalget skriver at disse 19 av 25 vil kunne håndteres like godt i en ny modell uten akuttilbud, om de ligger på et annet sykehus fra starten av.
MÅ GJØRE ENDRINGER
Prosjektgruppen er tydelige på at det må gjøres store endringer i samarbeidet mellom Tinn kommune, som har ansvaret for legevakta, og Sykehuset Telemark, som har ansvaret for Rjukan sykehus, om det fortsatt skal være et forsvarlig medisinsk tilbud.
Les mer om saken hos Telemark Avis