Hopp til hovedinnhold


Norske Reserveoffiserers Forbund inviterer ambulansearbeidere til en maritim sanitetsdag

Forsvaret inviterer til en maritim fagdag hvor helsepersonell kan få frisket opp sanitetskunnskapene.

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) arrangerer for fjerde gang en fagdag spesielt for ambulansearbeidere og andre med helsefaglig utdanning. I år er dagen lagt til Sjøforsvaret og Haakonsvern Orlogsstasjon lørdag 2. november.
Sanitetsdagen er en verdifull møteplass for sanitetspersonell som tidligere har tjenestegjort i Forsvaret.
– Vi ønsker å øke interessen for sanitet i Forsvaret i fred, krise og krig. Vi vet at mange som i dag er ambulansearbeidere, tidligere har gjennomført førstegangstjeneste i Forsvaret eller kanskje har vært i internasjonale operasjoner, og vil ha nytte av en slik fagdag, sier Erik Gustavson, generalsekretær i NROF.
I løpet av dagen på Haakonsvern vil deltagerne få være med på TCCC-trening, forsøke fregatt-treneren, få demo om hvordan gjennomføre blodtransfusjon i felt, samt omvisning på KNM Maud. Logistikkskipet KNM Maud har blant annet egen sykestue med 48 pasientsenger.
Les mer om dagen her og hvordan du kan søke om å få delta.