Hopp til hovedinnhold


Første Innsatsleder Helse-kurs i Telemark

16 motiverte deltakere er straks ferdige med et intensivt ILH-kurs denne uken.

– Vi har hatt inne eksterne foredragsholdere fra samarbeidende nødetater, innsatsledere fra politi og brann, 02 fra OUS og personell fra Politihøgskolen og bedriftshelsetjenesten, forteller Knut Inge Brekke Skoland, ambulansesjef ved Sykehuset Telemark.
Ambulansearbeidere fra Sykehuset Telemark har nå fått et operativt faglig løft med innsatslederkurs - etter modell fra Helse Midt-Norge og OUS.
– God samhandling med brann- og politi, krever mer kunnskap om ledelse ute på alvorlige hendelser, sier Skoland.
Han forteller at de ser et behov for økt kunnskap om risiko- og sikkerhetsvurderinger på oppdrag generelt, men også ved oppdrag med økt risiko, som blant annet del psykiatrioppdrag, CBRNE osv.
– I dag utsettes ambulansearbeiderne våre oftere for vold og trusler. Derfor er det bra at sikkerhet går som en rød tråd gjennom dette kurset, understreker lederen for Prehospital avdeling.

Tidlig ute 

52 ansatte konkurrerte om de 16 plassene til kurset som ble gjennomført denne uka. Sykehuset Telemark HF er med dette tidlig ute og satser på økt kompetanse for innsatsledere som skal lede arbeidet på skadestedet.
Sammen med fagfolk fra politi og brann har de lært teori på dagtid - og kjørt praktiske øvelser på ettermiddag og kveldstid hver dag hele uken. Fagkonsulent Gøran Simonsen og ambulansearbeider Morten Askevold har vært kursledere.
I forkant har de vært i Trondheim for å lære hvordan de i Helse Midt Norge utdanner sine innsatsledere. 

Fokus på ledelse, organisering og sikkerhet

– Kurset inneholder mest om det operative, men både det redningstekniske og medisinske er med hele veien. Fokus på ledelse og samhandling med de andre nødetatene ute på hendelsesstedet er viktig. Her har vi hatt erfarne innsatsledere fra OUS og politiet til å kurse- og veilede oss under de praktiske øvelsene på kveldstid. Kursets innhold er blant annet samarbeid, kommunikasjon, godt teamarbeid, mediehåndtering og HMS- og sikkerthetsvurderinger, forklarer Gøran Simonsen.