Hopp til hovedinnhold


– Forstår ikke akuttmedisin

– Helsedirektoratets forslag om ny spesialitet i mottaks- og indremedisin mangler forståelse av bredden i faget, sier akuttleder til Dagens Medisin.
I Helsedirektoratets forslag til ny spesialitetsstruktur, som akkurat er sendt til høring, heter det at det med en ny spesialitet i såkalt mottaks – og indremedisin skal komme «økt breddekompetanse og større vektlegging av at pasienter skal  treffe leger med høy generell kompetanse ved mottak i sykehus, og få en koordinert oppfølgning gjennom oppholdet.
- Helsedirektoratet må løfte blikket
«Betegnelsen mottaks- og indremedisin tydeliggjør både mottakskompetansen og at spesialitetens hovedinnhold er av generell indremedisinsk karakter», heter det videre i forslaget.
Dermed er det ikke laget et forslag om en egen spesialitet i akuttmedisin, slik fagfolk har ønsket seg.
Kåre Løvstakken, leder ved akuttmottaket ved Akershus universitetssykehus (Ahus), sier han ikke er kjent med at en slik sammenblanding av spesialiteter fins noen andre steder i verden, og ber nå Helsedirektoratet løfte blikket.
Les mer om saken hos Dagens Medisin