Hopp til hovedinnhold


Forslag til hovedseter i nye politidistrikter

Politidirektoratet har lagt fram forslag til hovedseter i de nye politidistriktene som skal etableres fra 1. januar 2016. Forslaget er på høring fram til 17. november, melder Politi.no.
Høringsgrunnlaget er sendt ut til kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, DSB, politidistriktene, tjenestemannsorganisasjonene i politiet, 110-sentralene (ledere og styrer) og departementene.
– Høringsrunden er viktig for å sikre best mulig beslutninger om hovedsetene i de nye politidistriktene. Høringsinstansene kan ha fakta og vurderinger som blir viktige når vi skal ta den endelige avgjørelsen, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet.
Politidirektoratets forslag til hovedseter i nye politidistrikter:
Finnmark PD: Kirkenes*
Troms PD: Tromsø
Nordland PD: Bodø
Trøndelag PD: Trondheim
Møre og Romsdal PD: Ålesund
Vest PD: Bergen
Sør-Vest PD: Stavanger
Agder PD: Kristiansand*
Sør-Øst PD: Drammen
Oslo PD: Oslo
Øst PD: Sarpsborg
Innlandet PD: Hamar
*Kirkenes som administrasjonssted i Finnmark politidistrikt er politisk besluttet. Kristiansand videreføres som administrasjonssted ettersom Agder politidistrikt ikke er berørt av sammenslåing av politidistrikter.
Les mer om saken hos Politi.no