Hopp til hovedinnhold
Stipendiat Rune Rimstad
Rune Rimstad. Foto: Privat


Rune Rimstad (39) forsker på ledelse ved store ulykker

Jeg er gammel speider, hvilket er en god plattform for operativt arbeid og for ledelse generelt. Som anestesilege har jeg fartstid fra Ahus, Aker, Ullevål og ambulansetjenesten i Oslo.

Fra Ambulanseforum nr 1. 2013. Tekst: Live Oftedahl

Min årelange interesse for beredskap og krisehåndtering har ført fram til en mastergrad i samfunnssikkerhet, og nå PhD-studier ved teknisknaturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Hva forsker du på?

Ledelse ved store ulykker og hendelser med mange pasienter under norske forhold.

Målet er å studere hvordan helseledelse i redningstjenesten er tenkt utført og sammenlikne med hvordan det blir utført.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.