Hopp til hovedinnhold
Per Kristian Hyldmo
Per Kristian Hyldmo, forskningsstipendiat i SNLA. Foto: Privat


Per Kristian Hyldmo (52) forsker på luftveishåndtering av alvorlig skadde

Hyldmo er til daglig overlege i Luftambulansetjenesten, Sørlandet sykehus.

Fra Ambulanseforum nr 1. 2013. Tekst: Live Oftedahl

Han fikk ambulanseopplæring i Norsk Folkehjelp Sanitet i Sande i Vestfold, og arbeidet i ambulansetjenesten i Drammen, studerte medisin i Bergen, og var ferdig lege etter turnus i Florø og Bremanger i 1992.

Siden har han vært anestesilege i Kristiansand med spesialistgodkjenning i anestesilogi siden 1999. F

ra samme år ble han medisinskfaglig ansvarlig i ambulanstjenesten og AMK, Vest-Agder, senere Aust- og Vest-Agder (Sørlandet sykehus HF).

Han har jobbet i luftambulansen siden 1995, først i Førde, så i Arendal.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.